TMB จัดกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ ตลอดปี 2560

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

TMB-1

อาสาสมัครทีเอ็มบีมุ่งมั่นสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อ “เปลี่ยน” ให้ชีวิตคุณดีขึ้น และสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องในปี 2560 โดยเมื่อปีที่ผ่านมา ทีเอ็มบี รวมพลังอาสาสมัครทำความดี “ให้คืน” สู่สังคม กับ กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน (FAI-FAH IN A BOX) รวม 37 โครงการทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกสำนักงานเขตธุรกิจสาขาของทีเอ็มบี ด้วยการผนึกพลังอาสาสมัครทีเอ็มบี ระดมทุน แรงกายและแรงใจราว 4,000 คนจากกว่า 400 สาขาทั่วประเทศ ร่วมกับอาสาสมัครสำนักงานใหญ่ ช่วยกัน “เปลี่ยน” ชุมชนรอบตัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด TMB Make THE Difference โดยมีชุมชนที่ได้รับผลประโยชน์กว่า 65 ชุมชน มีชาวชุมชนร่วมกิจกรรมกว่า 50,000 คน โดย นางสาวชมภูนุช ปฐมพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสาขา ทีเอ็มบี เผยว่า “สำหรับปี 2560 มีแผนการที่จะต่อยอดการเปลี่ยนชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอีกต่อไป ให้สามารถพึ่งตนเองได้ พร้อมปลุกจิตสำนึกพนักงานทีเอ็มบีทั่วประเทศ ให้ทำดีเพื่อชุมชนและสังคมรอบข้าง เพื่อผลดีอย่างยั่งยืนต่อสังคมระดับประเทศต่อไป”

TMB-4

TMB-2

กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน เป็นการต่อยอดแนวความคิดของโครงการ “ไฟ-ฟ้า” (FAI-FAH) ซึ่งเป็นโครงการซีเอสอาร์หรือ “การให้” อย่างยั่งยืนของทีเอ็มบี โดยไม่จำกัดอยู่ที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า 4 แห่ง โดยสิ่งที่ชุมชนได้รับประโยชน์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มผลงานหลัก คือ จัดทำศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืน ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดเงินทุนหมุนเวียน มีศูนย์สุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดวัฒนธรรมชุมชน

TMB-3

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •