[PR] TOT ปล่อยบริการอัจฉริยะตอบโจทย์เจ้าของธุรกิจและSMEs ให้ทดลองใช้งานฟรี!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

TOT ปล่อยบริการอัจฉริยะตัวใหม่ล่าสุด “TOT Greeting Call” ให้ทดลองใช้งานได้ฟรี โดยบริการ Greeting Call นี้เป็นบริการพิเศษเฉพาะสำหรับองค์กร สำนักงาน หรือร้านค้า ที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์บ้านของ TOT เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง SMS

TOTpro0478-higlight

Greeting Call จะทำการเก็บข้อมูลเบอร์โทรและช่วงเวลาที่ลูกค้าโทรเข้ามาในองค์กรหรือร้านค้าของคุณ ในกรณีที่คุณรับสายหรือไม่ได้รับก็ตาม โดยในกรณีที่ไม่ได้รับสาย ลูกค้าของคุณจะได้รับ SMS ตอบกลับไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่โทรเข้ามาในทันที ทำให้คุณไม่เสียโอกาสทางธุรกิจ และในกรณีที่รับสาย ระบบก็ยังสามารถส่ง SMS เพื่อแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น หรือข้อความอื่นๆ กลับไปยังลูกค้าได้เช่นกัน

1212
นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดข้อความต่างๆได้เองตามความเหมาะสม เช่น เนื้อหาของข้อความ โปรโมชั่นร้านค้า ช่วงเวลาในการส่งข้อความ รวมถึงแบ่งกลุ่มบุคคลที่โทรเข้ามาได้

22

ในปัจจุบัน จำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การสื่อสารและการทำโฆษณาผ่านช่องทางนี้ จึงเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากที่สุด เพราะสามารถสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา จึงมั่นใจได้ว่า Greeting Call จะสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร หรือร้านค้าได้เป็นอย่างดี
ที่สำคัญยังตรงกับกลุ่มเป้าหมาย นับได้ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยผสมผสานเพิ่มความอัจฉริยะให้กับโทรศัพท์บ้าน (Fixed line) เพื่อต่อยอดหรือสร้างความได้เปรียบในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิเศษสำหรับผู้ที่สนใจทดลองใช้บริการ Greeting Call ฟรี 1 เดือน สามารถโทรไปที่เบอร์โทร 096-282-3565 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/totgreetingcall และเว็บไซต์ www.totgreetingcall.com เพียงเท่านี้องค์กรหรือร้านค้าของคุณก็จะใช้บริการ Greeting Call ได้ทันที


  •  
  •  
  •  
  •  
  •