โตโยต้า ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน มอบทุนการศึกษาครั้งที่ 45 แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

toyota03

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2560 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ อาคารจามจุรี 4 ห้องประชุม 202  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าในประเทศไทยครบ 55 ปี โตโยต้ามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุข สู่สังคมไทย  ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้สโลแกน “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข” โดยหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญ คือ “การสนับสนุนด้านการศึกษา” โดยโตโยต้าเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน จึงส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย ผ่านการมอบทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีผลการเรียนดี

toyota01

มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวว่า  “สำหรับโตโยต้า เราได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยปีนี้เป็นปีที่ 55 โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่คนไทย ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้โครงการถนนสีขาว สำหรับการสนับสนุนทุนการศึกษาถือเป็นพันธกิจหลักที่โตโยต้าให้ความสำคัญ และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการยกระดับและมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีให้แก่เยาวชนไทย ได้นำความรู้มาพัฒนาประเทศ และสามารถประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างมั่นคง”

โตโยต้าได้ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน รวมแล้วเป็นจำนวน 1,543ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 16,270,000บาท โดยในปีนี้มีนิสิตได้รับทุนดังกล่าวจำนวน 12 คน จากทั้งหมด 8 หลักสูตร รวมเป็นมูลค่า 966,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะ จำนวนทุน      มูลค่ามูลทุน/บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาเครื่องกล) 3 84,000
คณะอักษรศาสตร์ (ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น) 3 77,000
คณะเภสัชศาสตร์ 1 84,000
คณะวิทยาศาสตร์ 1 84,000
คณะรัฐศาสตร์ 1 77,000
คณะครุศาสตร์ 1 77,000
คณะจิตวิทยา 1 84,000
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 1 77,000
รวม 12 966,000

 

“ผมขอฝากข้อคิดให้นิสิตทุกคนคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่า และมีจริยธรรมพร้อมคุณธรรม รวมถึงขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตทุกคนจะเป็นบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวในที่สุด

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •