[PR] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา BRAND: BEYOND THE FRONTIER ฟรี!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1. POSTER AEC-700

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา BRAND: BEYOND THE FRONTIER การสร้างแบรนด์ธุรกิจในยุคเศรษกิจดิจิทัล เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจเข้าร่วมโครงการสัมมนา BRAND: BEYOND THE FRONTIER การสร้างแบรนด์ธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “ฟรี”

ผู้ประกอบการธุรกิจ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.utcc.ac.th/brandthaicenter แล้วส่งเอกสารมาที่เบอร์โทรสาร 02-692-3750 หรือ อีเมล brandteamutcc@hotmail.com หมดเขตการรับสมัครวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-697-6355-6 อีเมล brandteamutcc@hotmail.com เว็บไซต์ www.utcc.ac.th/brandthaicenter, www.facebook.com/brandcenterutcc

2. กำหนดการ โครงการสัมมนา-page-700


  •  
  •  
  •  
  •  
  •