10 ประเทศที่ใช้ Ad-Blocking บนมือถือมากที่สุด

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  

adblock-ios1-700

ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข้อมูลของ 10 ประเทศที่ใช้มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถืออย่างเดียวมากที่สุด ซึ่งประเทศไทยก็ติดอยู่ในลำดับที่ 2 ล่าสุด Globalwebindex เผยผลสำรวจเกี่ยวกับการใช้ Ad-Blocking บนสมาร์ทโฟน โดยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง 16-64 ปี พบว่า ประเทศจีน คือประเทศที่ใช้มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ใช้ Ad-Blocking บนสมาร์ทโฟนมากที่สุดประมาณ 50% ตามมาด้วยอินเดีย, อินโดนีเซีย และไทย ประมาณ 35%

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในอังกฤษและสหรัฐฯ ที่มีผู้ใช้ Ad-Blocking บนสมาร์ทโฟนเพียง 15% และ 16% ตามลำดับ ประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกถือว่ามีสัดส่วนผู้ใช้ Ad-Blocking เยอะกว่ามาก

cotd-charts-21-dec-2016-1-700

Source

 


  • 6
  •  
  •  
  •  
  •