มาแบ่งบุคลิกผู้ใช้สมาร์ทโฟนตามพฤติกรรมกันดีกว่า คุณจะเป็นแบบไหน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

517875365

Vserv ผู้นำทางด้านแพลตฟอร์มสมาร์ทดาต้าสำหรับการตลาดและการค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ทำการสำรวจ Smartphone User Persona Report (SUPR) 2015 หรือรายงานการแบ่งลักษณะบุคลิกของผู้ใช้สมาร์ทโฟนประจำปี 2558 ในประเทศไทย จากผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟนในประเทศไทยกว่า 565 ราย ภายในระยะเวลา 3 เดือน การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการโดยการใช้เทคโนโลยีวัดค่าการใช้งานสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งบนมือถือของผู้ร่วมการสำรวจ วิเคราะห์โดยการวัดการใช้งานจากพารามิเตอร์ 27 รูปแบบ กลายเป็นกลุ่มผู้ใช้งาน 6 รูปแบบ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดและน่าสนใจ ดังนี้

1) จำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยมีการเติบโตเฉลี่ยสะสม 15% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2556 โดย 58% ของผู้งานมีอายุต่ำกว่า 30 ปี

2) คนไทยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 160 นาทีต่อวัน  (หรือประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที) ในการเล่นสมาร์ทโฟน

3) แบ่งผู้ใช้สมาร์ทโฟนเป็น 6 กลุ่มตามบุคลิก ได้แก่

– Social Stars
– Dabblers
– Power Users
– Conversationalists
– Data Guzzlers
– Explorers

T

4) กลุ่ม Social Stars มีสัดส่วนประมาณ 20% ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 140 นาทีต่อวัน ส่วนมากใช้เวลาไปกับการเล่น Social Media, Chat, VoIP (โทรศัพท์ผ่านเน็ต) จะเรียกว่าเสพติดย์โซเชียลก็พอได้ ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้ชาย

5) กลุ่ม Dabblers  มีสัดส่วนประมาณ 20% ใช้สมาร์ทโฟนน้อยที่สุด เฉลี่ยประมาณ 122 นาทีต่อวัน ไม่สนใจแอพพลิเคชั่นและเกม ส่วนมากจะแชทมากกว่า และผู้ใช้กลุ่มนี้ส่วนมากเป็น ผู้หญิง

6) 17% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน ใช้เวลากว่า 208 นาทีต่อวัน (เยอะมาก) ได้รับฉายาว่า Power Users ช่วงเวลาที่เล่นหนักสุด อยู่ระหว่าง 2-5 ทุ่ม ส่วนใหญ่จะเล่นเกมเป็นหลัก แน่นอนว่าผู้ใช้กลุ่มนี้คือ ผู้ชาย

7) อีก 17% คือกลุ่ม Conversationalists ใช้เพื่อการโทรเป็นหลัก เม้าท์มอยได้ตลอดเวลา ใช้เวลากับสมาร์ทโฟนประมาณ 130 นาทีต่อวัน การใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับต่ำ ผู้ใช้กลุ่มนี้คือ ผู้หญิง

8) Data Guzzlers มีสัดส่สวน 13% ใช้สมาร์ทโฟน 169 นาทีต่อวัน บริโภคอินเทอร์เน็ตสูง มีทั้ง Wi-Fi และโมบาย เล่นทั้งเกมและ Social Media ส่วนใหญ่เป็น ผู้ชาย

9) อีก 13% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน ได้รับฉายาว่า Explorers ใช้เวลากับสมาร์ทโฟน 191 นาทีต่อวัน เน้นการค้นหาข้อมูล การช้อปปิ้งออนไลน์ และ Social Media ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง

ลองสำรวจพฤติกรรมของคุณดูว่ามีบุคลิกการใช้สมาร์ทโฟนแบบไหน สำหรับนักการตลาด รายงานนี้น่าจะเป็นไอเดียในการคิดแคมเปญให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้ดีขึ้น

ThinkstockPhotos-459960711

P


  •  
  •  
  •  
  •  
  •