Social Media กำลังเปลี่ยนธุรกิจอย่างไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ถูกใจไม่น้อยกับ Infograhpic ชิ้นนี้   กับการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์สินค้า และตัวสินค้า ซึ่งส่งผลให้หลายธุรกิจจำต้องปรับตัว และเปลี่ยนการสื่อสารทางการตลาดให้ทันกับผู้บริโภค

สังเกตุและอ่านดีๆ จะเห็นว่าพฤติกรรมและการสื่อสารเกี่ยวกับแบรนด์สินค้า นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ