วิธีการค้นหาสินค้าของคนแต่ละ Gen

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-454258235-Higlight

ในขณะที่คนส่วนใหญ่มักจะใช้ Search Engines เพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงสินค้าที่ต้องการ ล่าสุด Global Web Index ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์จากผู้ใช้ 32 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปีนี้ พบว่า เกือบ 50% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหา และซื้อสินค้าออนไลน์ โดย 30-40% จะมีเข้าเว็บไซต์เพื่ออ่านรีวิวสินค้า หรือเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ

หากมองให้ลึกขึ้น ทางคณะผู้สำรวจจึงได้แบ่งตามช่วงอายุของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการค้นหาสินค้าทางออนไลน์ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลังจากที่ Social Network เริ่มเข้ามาสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซมากขึ้น

สำหรับกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 45-64 ปี จะใช้ Search Engines เพื่อค้นหาสินค้ามากที่สุด ในขณะที่กลุ่มคนอายุน้อยจะใช้ Social Networks หาสินค้ามากกว่า เพราะในชีวิตประจำวัน พวกเขาจะใช้แอพฯ มากกว่าการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องพีซี การใช้แอพฯ จึงสะดวกกว่า

ทั้งนี้ แม้ว่าการใช้ Search Engines จะมีสัดส่วนมากกว่าในทุกช่วงอายุ แต่สิ่งที่เราอยากให้มองคือ ช่องว่างระหว่างวัย ความแตกต่างในการใช้งานของคนอายุน้อย และผู้สูงอายุ ที่มีต่อการใช้ Social Networks นั้นแตกต่างกันอย่างมาก (อายุ 16-24 35% : อายุ 55-64 17%) นี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า Social Networks อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆ ในการค้นหาสินค้า โดยส่วนใหญ่พวกเขาจะค้นหาผ่านทาง Search Engines ก่อน และเมื่อพบร้านที่ต้องการ ก็ถึงจะเข้าไปยังช่องทางของร้านนั้นๆ

COTD-Charts-A-third-of-16-24s-use-social-media-for-product-research-700

Source : Global Web Index


  •  
  •  
  •  
  •  
  •