Visa เผย 80% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยม shop online

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

อินเทอร์เน็ตขึ้นแท่นเป็นแหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมเทียบเคียงย่านจิมซาจุ่ยของฮ่องกง หรือถนนออร์ชาร์ดในสิงคโปร์ไปแล้ว โดยผลการสำรวจข้อมูลด้านอีคอมเมิร์ซของวีซ่าเผยว่าเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเอเชียแปซิฟิกที่ตอบแบบสำรวจต่างเคยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โดยแต่ละคนใช้เงินเฉลี่ยกว่า 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 1

เหตุผลหลักที่ทำให้ผู้คนหันมาช็อปปิ้งออนไลน์กันมากขึ้นคือ สามารถซื้อเมื่อไรก็ได้ที่ต้องการ (88 เปอร์เซ็นต์) ราคาถูกกว่าที่อื่น (83 เปอร์เซ็นต์) และวิธีการที่สะดวกง่ายดาย (82%) โดยสินค้าและบริการยอดนิยมสูงสุดคือ สื่อบันเทิงดิจิตอล (59 เปอร์เซ็นต์) บริการเดินทางท่องเที่ยว (51%) และสินค้าแฟชั่น (49 %)

ในบรรดาสินค้าและบริการที่สามารถหาซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ต นักช็อปชาวเอเชียแปซิฟิกที่ตอบแบบสำรวจใช้เงินมากที่สุดกับการซื้อบริการด้านเดินทางท่องเที่ยว เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ ค่าโรงแรม และแพ็กเกจท่องเที่ยว โดยเฉลี่ยคนละ 812 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

มร. โมฮาหมัด ฮาฟิดซ์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจอีคอมเมิร์ซ วีซ่า เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ในปี 2551 มีประชากรโลกเกือบหนึ่งในสี่ หรือประมาณ 1,400 ล้านคน ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำ 2 และเฉพาะในเอเชียแปซิฟิก คนจะใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 20.2 ชั่วโมงต่อเดือน 3 ผลสำรวจของเราชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกชื่นชอบความสะดวกสบายของการช็อปปิ้งออนไลน์ เห็นได้จากการที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากนิยมซื้อสินค้าออนไลน์ในรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงสินค้าที่มีราคาสูงที่นาน ๆ จะซื้อสักครั้ง”

 

ในเอเชียแปซิฟิก ชาวเกาหลีและญี่ปุ่นคือผู้ที่นิยมช็อปออนไลน์สูงสุด โดย 99 เปอร์เซนต์ของชาวเกาหลี และ 93 เปอร์เซนต์ของชาวญี่ปุ่นที่ทำการสำรวจต่างเคยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แต่ประเทศที่ผู้บริโภคใช้เงินกับการช็อปออนไลน์จำนวนสูงที่สุดกลับเป็นออสเตรเลีย โดยเฉลี่ยจำนวน 4,160 ดอลล่าร์สหรัฐ ฯ ต่อคนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา รองลงมาคือสิงคโปร์ ซึ่งใช้เงินเฉลี่ย 3,480 ดอลล่าร์สหรัฐ ฯ ต่อคน

ส่วนที่อินเดีย สินค้ายอดนิยมสูงสุดของนักช็อปออนไลน์คือสื่อดิจิตอลที่ดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ตได้ โดย 76 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามในอินเดียต่างเคยซื้อสื่อบันเทิงดิจิตอลทางอินเทอร์เน็ตในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิก โดย 63 เปอร์เซ็นต์ของสื่อดิจิตอลที่ชาวอินเดียนิยมสั่งซื้อออนไลน์คือเพลงดาวน์โหลด

อินเทอร์เน็ตยังเป็นสื่อกลางที่ทำให้อัตราการสั่งซื้อสินค้าข้ามประเทศสูงขึ้น โดย 75 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในฮ่องกงที่ตอบแบบสอบถามได้ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

วิธีการจ่ายเงินที่นักช็อปออนไลน์นิยมใช้ที่สุดคือจ่ายผ่านบัตรวีซ่า ทั้งบัตรเครดิต และบัตรเดบิต โดยเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจเลือกจ่ายเงินค่าสินค้าออนไลน์ผ่านวีซ่า

มร. ฮาฟิดซ์กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากสถิติเกือบสี่ในห้าของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเอเชียแปซิฟิกมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในภูมิภาคนี้รู้จักใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่ในการสั่งซื้อสินค้าจากทั่วโลก”

Source: : Ogilvy PR


  •  
  •  
  •  
  •  
  •