สพธอ. เผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในไทยปี 58

  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  

Thailand Internet User Profile 2015-page-001

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เผย “ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 (Thailand Internet User Profile 2015)” จำแนกตาม 4 เจนเนอเรชั่น: Gen X Gen Y Gen Z และ Baby Boomer ชี้เป็นครั้งแรกที่แยกผลสำรวจผู้ใช้อินเตอร์เน็ตตามช่วงอายุ เพื่อให้เข้าถึงพฤติกรรมผู้ใช้อย่างแท้จริง ผลสำรวจชี้ชัด Gen Y และเพศที่ 3 ครองแชมป์ผู้ใช้ชั่วโมงเน็ตสูงสุด ขณะที่ Gen X และ Baby Boomer ติดโผผู้ใช้บัตรเครดิตซื้อของออนไลน์สูงว่าผู้ใช้ในกลุ่มอื่น พร้อมเสี่ยงได้รับความเสียหายสูงสุดจากการเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อซื้อของออนไลน์

ในการสำรวจครั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสำรวจครบถ้วนทั้งสิ้น 10,434 คน และได้นำผลการสำรวจดังกล่าวมาประมวลผล และวิเคราะห์ผล เพื่อแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในมิติต่างๆ ได้แก่ ระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ต สถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต กิจกรรมที่กระทำผ่านอินเทอร์เน็ต และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตระยะเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันนี้ มีการใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย โดยใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลาเข้านอนกันเลยทีเดียว ทั้งนี้ปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ราคาของอุปกรณ์เคลื่อนที่มีราคาถูกลง ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ผู้บริโภคสามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้ง่าย

ในขณะที่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ต่างแข่งขันกันพัฒนาเนื้อหาและแอพพลิเคชั่นต่าง ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถเลือกดาวน์โหลดมาใช้เพื่อความบันเทิงหรือเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งการเติบโตของเครือข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

โดยในปีนี้มีการขยายเครือข่ายจาก 3G ไปสู่ 4G LTE แม้จะยังไม่เต็มรูปแบบ แต่ในระหว่างนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างก็แข่งขันกันพัฒนาเครือข่ายการให้บริการเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้มากที่สุดในราคาที่เหมาะสมกับการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย

จำนวนชั่วโมงการใช้อินเตอร์เน็ต เฉลี่ยต่อสัปดาห์

Thailand Internet User Profile 2015-page-030
จำนวนชั่วโมงการใช้อินเตอร์เน็ต เฉลี่ยต่อสัปดาห์ จำแนกตามลักษณะทั่วไปของผู้ใช้

Thailand Internet User Profile 2015-page-032
อุปกรณ์ที่ใช้ และจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อวัน

Thailand Internet User Profile 2015-page-033 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
เจนเนอเรชั่นต่างๆ กับอุปกรณ์ที่ใช้

Thailand Internet User Profile 2015-page-035
ช่วงเวลา และอุปกรณ์ที่ใช้

Thailand Internet User Profile 2015-page-037
สถานที่ที่ใช้อินเตอร์เน็ต

Thailand Internet User Profile 2015-page-039
เจนเนอเรชั่นต่างๆ กับสถานที่ที่ใช้อินเตอร์เน็ต

Thailand Internet User Profile 2015-page-041
กิจกรรมที่ใช้ผ่านอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์เคลื่อนที่ – คอมพิวเตอร์

Thailand Internet User Profile 2015-page-043
Social Media ที่ถูกใช้งานบ่อยที่สุด

Thailand Internet User Profile 2015-page-046
ปัจจัยอิทธิพลต่อการตัดสินใจเพื่อเข้าเว็บไซต์ขายสินค้า และบริการออนไลน์

Thailand Internet User Profile 2015-page-054
ปัจจัยที่ทำให้ซื้อสินค้าออนไลน์

Thailand Internet User Profile 2015-page-057
ผู้ที่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ พวกเขาซื้ออะไรบ้าง

Thailand Internet User Profile 2015-page-059
จำนวนครั้งของการซื้อสินค้า และบริการออนไลน์ ในรอบ 6 เดือน แบ่งตามประเภทสินค้า/บริการ

Thailand Internet User Profile 2015-page-063
มูลค่าการซื้อสินค้าออนไลต์แต่ละครั้ง

Thailand Internet User Profile 2015-page-065
สำหรับผู้ที่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ บริการทางออนไลน์ อะไรคือปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อมากที่สุด

Thailand Internet User Profile 2015-page-068
ช่องทางการชำระเงิน

Thailand Internet User Profile 2015-page-073
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมด ประกอบด้วย

Thailand Internet User Profile 2015-page-083 ภาพรวมผู้ใช้เน็ต ตามเพศ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด “รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558” ได้ทาง https://www.etda.or.th/documents-for-download.html

แหล่งที่มา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)


  • 8
  •  
  •  
  •  
  •