นอกจาก Facebook แล้ว คนส่วนใหญ่ใช้ Social Media กี่แพลตฟอร์ม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-477428642-700

หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Facebook ในปีนี้คือ ผู้ใช้ Facebook ยังคงใช้ Facebook เป็นหลักหรือไม่ หรือมีการใช้แพลตฟอร์มอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย ย้อนกลับไปในปี 2012 ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะใช้ Social Network เฉลี่ย 2 แพลตฟอร์ม (รวม Facebook ด้วย) แน่นอนว่าตัวเลขเหล่านี้ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี Facebook ก็ยังต้องแข่งขันกับแพลตฟอร์มอื่นๆ อยู่ แม้จะยังคงนำเป็นที่หนึ่ง แต่ที่น่าจับตามองก็คือ ระยะห่างของแพลตฟอร์มคู่แข่งจะใกล้ขึ้นมากเพียงใด มีผู้เล่นหน้าใหม่เป็นใครบ้าง

Global Web Index (GWI) จึงได้ทำการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ Facebook ที่มีอายุระหว่าง 16-64 ปี จาก 34 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยผลสำรวจระบุว่า ผู้ใช้ Social Media 44% ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ และใช้เวลาไปกับ Social Media 1 ชั่วโมง 49 นาที/วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2012 ที่ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 36 นาที/วัน โดยกลุ่มที่ใช้เวลาเยอะที่สุดคือ กลุ่มคนอายุน้อย

ในส่วนของปริมาณแพลตฟอร์มที่ใช้ ผลสำรวจระบุว่า ในปี 2015 ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะใช้ Social Media เฉลี่ยคนละ 4 แพลตฟอร์ม นั่นหมายความว่า Facebook มีจำนวนคู่แข่งเพิ่มขึ้นจากปี 2012 ถึง 2 แพลตฟอร์มด้วยกัน ทว่า อีก 2 แพลตฟอร์มที่เพิ่มเข้ามานั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเป็น Instagram, Messenger, Pinterest หรือ Snapchat ก็ได้

COTD-Charts-10-March-2016-Facebookers-using-average-of-4.6-social-networks

 

แต่ข้อได้เปรียบของ Facebook ก็อยู่ที่ Active User เมื่อเทียบกับ YouTube, Instagram และ Twitter จะพบว่า Facebook มี Active User ที่ใช้งานเป็นประจำทุกวันสูงที่สุด และภายในหนึ่งวันก็ใช้งานหลายครั้งด้วย

COTD-Charts-14-March-2016-80-percent-of-Facebookers-visit-the-service-daily

Source 1, 2


  •  
  •  
  •  
  •  
  •