จริงๆ แล้วผู้บริโภครู้สึกอย่างไรกับ Email Marketing ที่ได้รับจากแบรนด์

  • 216
  •  
  •  
  •  
  •  

thinkstockphotos-167311492-700

เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยสมัครสมาชิกกับแบรนด์สินค้า เพื่อขอรับอีเมลสำหรับติดตามข้อมูลข่าวสาร อัปเดทสินค้าใหม่โปรโมชั่น หรือส่วนลดต่างๆ ทว่า กลับได้รับอีเมลมากเกินไป หรือได้รับเมลที่ไม่ตรงกับความต้องการของตัวเอง Fluent จึงได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มสำรวจจำนวน 1,900 คน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในสหรัฐฯ เกี่ยวกับ Email Marketing ที่ได้รับจากแบรนด์ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

อีเมลที่ได้รับจากแบรนด์มีประโยชน์หรือไม่? ส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไรนัก โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ส่วนกลุ่มอายุ 18-29 ปี บอกว่า ก็มีประโยชน์บ้างบางครั้ง

1-useful-fluent-071216

คิดว่าตนเองได้รับอีเมลการตลาดมากเกินไปหรือไม่? 56% บอกว่า ได้รับมากเกินไป ในขณะที่ 8% รู้สึกว่าได้รับอีเมลจากแบรนด์น้อยเกินไป

2-quantity-fluent-071216

เมื่อได้รับอีเมลที่รู้สึกว่าไม่มีประโยชน์สำหรับตัวเอง สิ่งที่พวกเขาจะทำคือ 41% บอกว่า ไม่สนใจ และยกเลิกการขอรับอีเมล, 11% บอกว่า จะย้ายอีเมลเหล่านั้นไปอยู่ในไฟล์สแปม และ 7% จะแจ้งว่าอีเมลนั้นเป็นสแปม

3-unwanted-fluent-071216

Source


  • 216
  •  
  •  
  •  
  •