อะไรคือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ จากดิจิทัลคอนเทนต์

  • 20
  •  
  •  
  •  
  •  

how-to-create-content-when-you-are-short-on-time8-1-higlight

ขณะนี้คอนเทนต์ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีพลังอย่างมากในโลกออนไลน์ แต่ไม่ว่ามันจะทรงพลังแค่ไหน ก็ยังต้องปรับเปลี่ยนไปตามรสนิยม และทัศนคติของผู้บริโภคอยู่ดี ซึ่งนี่ก็เป็นหน้าที่ของนักการตลาดที่จะต้องทำให้คอนเทนต์ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม

Adobe จึงได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคจำนวน 2,008 คน เกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อคอนเทนต์จากแหล่งต่างๆ รวมถึงเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม ด พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์แบบมัลติสกรีน หรือมากกว่า 2 จอในเวลาเดียวกัน ซึ่งมีจำนวนมากถึง 88% และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 2.42 ดีไวซ์

ในส่วนการใช้งานในช่วงเวลานั้นๆ การใช้งานแบบมัลติสกรีนอาจทำให้หลายคนรู้สึกสับสน และไม่รู้ว่าควรจะมองจอไหนดี จากผลสำรวจระบุว่า 40% รู้สึกไม่มีสมาธิเมื่อใช้งานหลายจอ (แบ่งเป็นกลุ่ม Millennials 48%, Gen X 33% และ Baby Bommers 36% ) และ 60% บอกว่า รู้สึกปกติ มีสมาธิดี และสามารถโฟกัสการใช้งานได้

นอกจากนี้ 73% ของกลุ่มสำรวจ ระบุว่า คอนเทนต์ที่จะเข้าถึงพวกเขาได้ต้องรอบรับกับการใช้งานในทุกอุปกรณ์ ส่วนปัจจัยที่ทำให้พวกเขารู้สึกไม่พอใจกับคอนเทนต์คือ ภาพไม่ขึ้น เนื้อหาโหลดนานเกินไป ไฟล์ขนาดใหญ่ไป และไม่สวย ทั้งนี้ วิธีแก้ปัญหาที่พวกเขาเลือกใช้ 46% บอกว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์ และ 39% จะล้มเลิก และหยุดอยู่เพียงเท่านั้น

Screenshot-2015-10-05-at-10.10.08-e1444065208160

แน่นอนว่าการผลิตคอนเทนต์ที่มีความรู้ และความน่าเชื่อถือย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดย 25% บอกว่า จะแชร์คอนเทนต์ที่เน้นความบันเทิง สำหรับกลุ่มที่ชื่นชอบคอนเทนต์ประเภทนี้มากที่สุดคือ กลุ่ม Millennial 35%

Screenshot-2015-10-05-at-10.11.36-e1444065223524

โดยรวมแล้ว เสียงส่วนใหญ่ก็ยังให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ที่มีความบันเทิง ไม่เครียดจนเกินไป และยังต้องรองรับกับการใช้หลากหลายอุปกรณ์อีกด้วย

 

แหล่งที่มา

 


  • 20
  •  
  •  
  •  
  •