ใน 1 วัน ใครใช้สมาร์ทโฟนนานที่สุด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

461845399-700-3

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อัตราการใช้สมาร์ทโฟนของประชากรทั่วโลกสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้เราใช้เวลาไปกับสมาร์ทโฟนสูงขึ้นตามไปด้วย ล่าสุด Global Web Index ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของผู้ใช้ทั่วโลก พบว่า คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อวัน

โดยการสำรวจในครั้งนี้ ได้แบ่งตามช่วงอายุของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ที่มีอายุตั้งแต่ 16-64 ปี พบว่า ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุ 16-24 ปี จะใช้เวลาไปกับสมาร์ทโฟนมากที่สุด เกือบ 3 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2012 ที่เกือบ 2 ชั่วโมงต่อวัน

ตามมาด้วย กลุ่มอายุ 25-34 ปี ในหนึ่งใช้เวลาไปกับสมาร์ทโฟนอยู่ที่ 2.69 ชั่วโมง หรือเกือบๆ 3 ชั่วโมงต่อวัน ในส่วนของกลุ่มอายุ 55-64 ปี ใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงต่อวัน

COTD-Charts-11-Dec-2015-16-24s-Online-on-Mobiles-for-3plus-Hours-Daily-700

Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •