50% ของวัยรุ่นไทย นิยมเปลี่ยนมือถือ!!

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำรวจพฤติกรรมการใช้มือถือของวัยรุ่นไทย เห็นได้ชัดว่าวัยรุ่นบ้านเราใช้มือถือกระจายกว่าประเทศอื่น  แถมยังเปลี่ยนมือถือบ่อยกว่าอีกด้วย มาดูพฤติกรรมอื่นๆ กัน

เทเลนอร์ ได้ทำการสำรวจกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คนไทยรุ่นใหม่อายุระหว่าง 15 ถึง 29 ปี จำนวน 1,148 คน พบว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่มีอิทธิพลกับคนไทยวัยหนุ่มสาว โดยเมื่อศึกษาในระดับภูมิภาค พบว่า วัยรุ่นไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่ก้าวหน้ามากที่สุดในการรับเทคโนโลยีใหม่

วัยรุ่นไทย ใช้มือถือทำอะไร

 • เพื่อการสื่อสาร 52%
 • เล่นเกมส์ และฟังเพลง 29%
 • เพื่อการแบ่งปันข้อมูลผ่านเทคโนโลยี bluetooth 55%
 • สื่อสารกับรายการโทรทัศน์ ทั้งการโทรศัพท์ไปและการส่งข้อความเพื่อโหวตให้แก่รายการเรียลลิตี้โชว์ 16%

ค่าใช้จ่ายของรายได้ต่อเดือน ของวัยรุ่นไทย

 • ค่าใช้จ่ายด้านโทรศัพท์มือถือ 15.07%
 • ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร 32.67%
  ซึ่งมากกว่าค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง และค่าใช้จ่ายอื่น

การศึกษาเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าคนไทยวัยหนุ่มสาวตอบรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างกระตือรือร้น

 • 78% เชื่อว่าเทคโนโลยีช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น
 • 67% เชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของชีวิต

วัยรุ่นไทยยังนิยมที่จะสื่อสารกับเพื่อนทางเสียงมากกว่าการส่งข้อความทาง SMS

 • มีการส่งเอสเอ็มเอสโดยเฉลี่ย 3 ข้อความต่อวัน  เทียบกับวัยรุ่นมาเลเซียส่งข้อความเฉลี่ย 18 ข้อความต่อวัน ปากีสถาน 6 ข้อความต่อวัน และในบังคลาเทศ 5 ข้อความต่อวัน

ระยะเวลาใช้งานและเก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ใช้อยู่ปัจจุบันไว้ คือ 1.52 ปี

 • 49% ให้เหตุผลหลักในการเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่คือ โทรศัพท์เครื่องเก่าล้าสมัยแล้ว

“จะเห็นว่าคนหนุ่มสาวในเอเชียเป็นกลุ่มที่ตอบรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เร็ว และมีรูปแบบการพัฒนาที่คล้ายกับคนหนุ่มสาวในยุโรปตะวันตกเสียอีก ”

ทั้งนี้ข้อมูลวิจัยทั้งหมด ทางกลุ่มบริษัทเทเลนอร์ ได้มีการนำเสนอให้ดีแทคประเทศไทยนำไปใช้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อผู้บริโภค โดยดีเทคจะเลือกผลสำรวจที่คิดว่าเหมาะสมกับตลาด และกลยุทธ์ในช่วงนั้นๆ ด้วย

การสำรวจครั้งนี้ยังเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมคนหนุ่มสาวของไทยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีออนไลน์ โดยเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ บอกว่าพวกเขาเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำ (ประมาณ 20 วันต่อเดือน) โดยห้าอันดับแรก เป็นไปเพื่อการอ่านข่าวความเป็นไปในปัจจุบัน รับส่งอีเมล์ ท่องเว็บไซต์ เล่มเกมส์ออนไลน์ และดาวน์โหลดเพลง

การสำรวจครั้งนี้ ยังได้ครอบคลุมถึงพฤติกรรมการเข้าสังคมออนไลน์ ( social networking) ของคนหนุ่มสาวในประเทศไทย   เหตุผลหลักของการเข้าเว็บไซต์สังคมออนไลน์ก็คือเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับผู้ติดต่อคนอื่นๆ

โดยผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเครื่องมือออนไลน์เป็นหนทางที่ดีในการหาเพื่อนซึ่งมีความสนใจตรงกัน   คนจำนวนมากเห็นว่าสังคมออนไลน์เป็นกิจกรรมสำหรับยามว่างและเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์

Read full story


 •  
 •  
 •  
 •  
 •