ผลสำรวจชี้ นักช้อปชาวไทย ไม่พอใจที่ผู้ขายส่งสินค้าผิด และได้ของช้ามากที่สุด

  • 358
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-483481733-700

ถ้าอยากประสบความสำเร็จในการขายสินค้าออนไลน์ ผู้ขายต้องลดช่องว่างของความคาดหวังจากผู้บริโภคให้ได้ พยายามตอบสนองพวกเขาให้เร็ว และดีที่สุด แมนฮัตตัน แอสโซซิเอส และโลจิเซียล (จีโอ พาร์ทเนอร์ ในประเทศไทย) จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักช้อปออนไลน์ชาวไทยจำนวน 2,000 คน คน เกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

สิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคผิดหวังที่สุด

• 55% ได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับสินค้าเร็วตามที่ต้องการ
• 48% ส่งสินค้าช้า
• 45% ขั้นตอนการคืนสินค้ายุ่งยาก

นอกจากนี้ 1 ใน 3 ของกลุ่มสำรวจยังบอกอีกว่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะไม่กลับมาใช้บริการ หรือเป็นลูกค้าของร้านนี้อีก หากมีการจัดส่งสินค้าล่าช้า

ความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อผู้ขาย

88% อยากได้สินค้าภายในวันเดียวกับการสั่งซื้อ ซึ่งฝั่งร้านค้าปลีกเองก็ทราบความต้องการนี้ และพยายามหาช่องทางจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุด แม้จะมีลูกค้าเพียง 1 ใน 4 ที่ใช้บริการนี้เป็นประจำ นอกจากนี้ 60% ของลูกค้า ต้องการได้รับสินค้าภายใน 2 ชั่วโมง และ 34% ต้องการนัดรับ เช่นที่ร้านค้า หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต

ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์

“ความรวดเร็ว/ความสะดวกสบายในการสั่งซื้อ” และ ”โปรโมชั่น” คือปัจจัยสำคัญที่โน้นน้าวให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น 77% ของผลสำรวจระบุว่า ความน่าเชื่อถือในการจัดส่งสินค้าจะทำให้ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีในแบรนด์ ซึ่งถ้าส่งสินค้าได้ตามกำหนด และทำอย่างต่อเนื่องจะส่งผลดีต่อการทำธุรกิจในระยะยาว

 


  • 358
  •  
  •  
  •  
  •