แอพฯ ส่งข้อความไหน ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในแต่ละ Gen มากที่สุด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

700

มาอัพเดทข้อมูลล่าสุด ของผู้ใช้แอพฯ แชทจากทั่วโลก GlobalWebIndex ที่ได้ทำการเผยผลสำรวจของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง 16-64 ปี จาก 30 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยได้ทำการเก็บข้อมูล (อายุ) ของผู้ที่ใช้แอพพลิเคชั่นเป็นประจำ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2015 และจำแนกออกเป็นแอพฯ แชทต่างๆ

เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลจากทางฝั่งยุโรป และเอเชียร่วมกัน ทำให้มีแอพฯ ที่คนไทยยังไม่ค่อยนิยมใช้ติดมาด้วย

• Snapchat เป็นแอพฯ มีผู้ใช้งานอายุน้อยที่สุด ตั้งแต่ 16-24 ปี เกือบ 60% และตามมาด้วย Facebook มีผู้ใช้งานในกลุ่มคนอายุน้อยประมาร 30%
• ในส่วนของ Facebook นอกจากจะมีกลุ่มคนอายุ 16-24 ปีใช้งานมากที่สุดแล้ว รองลงมาก็คือ 25-34 ปี เกือบๆ 30%
• ในขณะเดียวกัน Viber ก็เป็นแอพฯ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่ม 25-34 ปี
• ส่วนในกลุ่มที่มีอายุ 35-44 ปี ก็ยังคงเป็น Viber และตามมาติดๆ ด้วย WhatsApp
• ส่วนกลุ่มอายุ 45-54 ปี แอพฯ ที่มีการใช้งานมากที่สุดคือ WhatsApp และ Skype
• และในกลุ่มสุดท้าย 55-64 ปี แอพฯ ที่มีการใช้งานมากที่สุดคือ WhatsApp และ Skype

chatapps-gwi-250316

Source

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •