103.58.148.118

Consumer insight

Ξ 1 comment

ปัจจัยที่กระตุ้นให้คนแต่ละ Gen คลิกโฆษณาบนมือถือ

posted by  3,649 views

ThinkstockPhotos-493856633-700

เมื่อมีผู้บริโภค 100 คน ย่อมมี 100 ความต้องการ เพราะคนแต่ละคนก็มีความชอบแตกต่างกันไป ซึ่งเมื่อแบ่งเป็น Generation ต่างๆ แล้ว จะทำให้เราเข้าใจผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้ง่ายขึ้น จากการสำรวจข้อสุดของ นีลเส็น (Nielsen) ที่ได้ทำการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภค 8,000 คน ในสหรัฐฯ ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ เกี่ยวกับโฆษณาบนมือถือ พบว่า

mobileads-nielsen-020916

  •  Gen Z 13% และ 19% ของ Millennial, 17% ของกลุ่ม Gen X, 14% ของ Baby Boomer และ 7% ของ Greatest Generation กล่าวว่า พวกเขาจะคลิกโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ ถ้าเกี่ยวกับคูปองหรือโปรโมชั่นต่างๆ
  • และถ้าโฆษณาชิ้นนั้นๆ มีเบอร์โทรศัพท์ด้วย จะยิ่งเพิ่มอัตราการคลิกมากขึ้น
  • รวมถึงโฆษณาของร้าน/แบรนด์ ที่อยู่ในรัศมีการเดินทาง ทั้งเดินเท้า หรือขับรถไปเองได้ไม่ไกล จะมีอัตราการคลิกเช่นกัน
  • ทั้งนี้ ในทุก Gen ที่สำรวจบอกว่า ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะไม่คลิกโฆษณาที่เห็นบนมือถือเท่าไรนัก

 

Source

 

ติดตาม MarketingOops!
Marketing Oops! มี LINE OFFICIAL ACCOUNT แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวดิจิทัลแบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @marketingoops

Contributor

User Name: Fayossy

FB Comments

Related Posts

1 Comment

  • I interest in digtal marketing

Leave a Reply


8 + one =

Recent Posts

Facebook