เทคนิคการออมเงิน ฉบับ First Jobber ยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งสร้างความมั่งคั่งได้ไม่ยาก

  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  

First Jobber

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า ในยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว รวมถึงการลงทุนหรือการวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างรายได้หรือเงินเก็บให้งอกเงยก็สามารถทำได้ไม่ยากเช่นกัน โดยเฉพาะ First Jobber หรือหนุ่มสาวที่เพิ่งเข้าเข้าสู่วัยทำงาน ต้องการรีบสร้างอนาคตทางการเงินอย่างมั่งคั่งก็สามารถเริ่มวางแผนการลงทุนได้ทันที

9 วิธีการออมเงิน ฉบับ First Jobber มีอะไรบ้าง

1.เปิดบัญชีออมทรัพย์
เป็นวิธีการออมเงินที่ง่ายที่สุด และเป็นรูปแบบของการออมเงินที่เป็นจุดเริ่มต้นแรกที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ เพราะถือว่า มีความคุ้นเคยและเข้ามากที่สุด เพราะมีสภาพคล่องสูง มีความเสี่ยงต่ำมาก แต่ผลตอบแทนค่อนข้างได้น้อย แต่ถ้าหากใครคิดว่า จะเริ่มต้นด้วยวิธีนี้ก่อนก็ถือว่า เป็นการสร้างวินัยที่ดีทางการเงินแล้ว เมื่อออมหรือเก็บได้สักระยะหนึ่งอาจจะหาวิธีการออมเงินในรูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นก็ย่อมสามารถทำได้

2.เปิดบัญชีฝากประจำ
เป็นรูปแบบของการออมเงินที่คล้ายกับการฝากเงินออมทรัพย์ ซึ่งจะสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นมานิดนึง แต่ต้องทำตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนดของการเปิดบัญชีฝากประจำ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีต้องออมไว้ตั้งแต่ 12 -36 เดือน ก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด เริ่มต้นการฝากตั้งแต่ 500 ขึ้นไป และจำเป็นต้องฝากทุก ๆ เดือนในจำนวนที่เท่า ๆ กันตั้งแต่ตอนขอเปิดบัญชีครั้งแรก หากฝากไม่ครบตามกำหนดมีความจำเป็นต้องถอนเงินออกมาก่อนก็จะไม่ได้รับดอกเบี้ยฝากประจำ แต่จะได้รับเป็นอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทน ฉะนั้นแล้วต้องฝากแผนให้ดีก่อนว่าในระหว่าง 1 – 3 ปีนี้ เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้สตางค์อย่างเร่งด่วนหรือไม่ เพราะอาจจะต้องเป็นเงินเย็นที่เก็บสะสมไว้นั่นเอง

3.ซื้อสลากออมทรัพย์
หากใครอยากออมผ่านสลากออมทรัพย์ สามารถซื้อได้ที่ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ นอกจากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนดแล้ว ซึ่งต้องไปทำการศึกษาดูว่าให้อัตราดอกเบี้ยตอบโจทย์กับความต้องการของเรามากที่สุด นอกจากนี้การซื้อฉลากออมทรัพย์ยังสามารถให้ได้ลุ้นรับรางวัลอีกด้วยแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่และธนาคารกำหนดไว้ ว่าเงินรางวัลที่ได้รับจะได้รับเท่าไร ซึ่งแต่ละธนาคารจะให้ไม่เหมือนกัน และที่สำคัญคือการซื้อฉลากออมทรัยพ์เงินต้นไม่หายไปไหนอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์

First Jobber

4.ออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หาก First Jobber ได้ทำงานในองค์กรที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถือว่าดีมาก ๆ เพราะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการออมเงินที่ดี เป็นสวัสดิการหนึ่งของบริษัทที่มีให้กับพนักงาน ที่พนักงานจะได้รับ โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะให้พนักงานที่ผ่านการงานแล้ว 3 เดือน สามารถเลือกได้ว่าจะออมแต่ละเดือนนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่เราได้รับ ไม่ต่ำกว่า 2% แต่ไม่เกิน 15% ของเงินค่าจ้าง และบริษัทจะสมทบจ่ายเข้ามาในกองทุนเป็นประจำทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง ตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุนของแต่ละนายจ้าง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 2% แต่ไม่เกิน 15% ของเงินค่าจ้างให้กับเราด้วย นอกจากนี้ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของรายได้ แต่เมื่อรวมกับกองทุนรวมเพื่อเกษียณอื่นๆ เช่น SSF RMF หรือเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

5.ซื้อประกันชีวิต
การซื้อประกันชีวิต นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของการออมเงินที่ดีแล้ว สำหรับ First Jobber ยังมีข้อดีคือ ช่วงอายุที่น้อยสามารถซื้อเบี้ยประกันได้ถูก แถมได้รับความคุ้มครองและยัง สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย โดยสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่มีความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไปมาลดหย่อนภาษีได้ปีละไม่เกิน 100,000 บาท แต่อย่างไรก็ตาม การซื้อประกันชีวิตนั้น มีเงื่อนไขที่ซับซ้อนค่อนข้างเข้าใจยาก ฉะนั้นก่อนตัดสินใจซื้อต้องตรวจสอบหาข้อมูลให้ดี และมากพอ เพื่อเป็นการไม่เสียสิทธิประโยชน์ของตัวเราเอง

6.ซื้ออสังหาริมทรัพย์
การซื้อบ้าน หรือคอนโด สำหรับ First Jobber ถือว่าไม่ใช่เรื่องยาก เพราะยิ่งอายุน้อย ๆ ก็ขอกู้ซื้อบ้านหรือคอนโด นั้นสามารถได้ง่ายมากว่าคนที่มีอายุมากแล้ว เพราะการผ่อนในแต่ละงวดจะไม่หนักมาก ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับในอนาคตได้ไม่ยาก เพราะในระยะหนึ่งอาจจะปล่อยขายก็อาจจะได้กำไรเกือบเท่าตัว ถ้าหากซื้อในทำเลที่ดีหรือเรียกว่าเป็นทำเลทอง หรืออาจจะปล่อยเช่า เพื่อรับรายได้ในทุก ๆ เดือนก็ย่อมสามารถทำได้

7.ซื้อทองคำเก็บสะสม
ทองคำเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการออม ซึ่งปัจจุบันมีการออมทองคำในรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากว่า โดยเฉพาะการออมผ่านแอพพลิเคชั่น หรือเป็นการออมทองคำแบบซื้อถั่วเฉลี่ยราคา หรือ Dollar Cost Average : DCA คือคล้าย ๆ รูปแบบของการฝากประจำแต่เป็นในรูปแบบของทองคำแทน คือจะต้องการซื้อทองเป็นงวด ๆ โดยแต่ละงวดเท่ากันเสมอ โดยไม่สนใจว่าราคาทองคำในขณะนั้นจะราคาเท่าไหร่ เมื่อสะสมจนครบตามกำหนดระยะเวลาก็สามารถขอรับทองคำจริงได้เลย

First Jobber

8.ออมผ่านกองทุนรวม
เมื่อ First Jobber อย่างลงทุนเพื่อให้รับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการลงทุน กองทุนรวมถือว่าเป็นทางเลือกที่ดี เพราะแต่ละกองทุนรวมจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลพอร์ตการลงทุนให้กับเรา เมื่อเกิดเวลามีความผันผวนทางเศรษฐกิจทั่วโลกขึ้น ผู้จัดการกองทุนก็จะคอยทำหน้าที่ปรับพอร์ตของกองทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกองทุนรวมก็ไม่ได้การันตีว่า ผู้จัดการกองทุนจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราได้ในอนาคตเสมอไป ฉะนั้นแล้วก่อนตัดสินใจจะเลือกเข้าไปลงทุนก็ต้องศึกษาให้ดีก่อน เพราะกองทุนรวมนั้นมีทั้งที่เสี่ยงน้อยมากไปถึงเสี่ยงสูง เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมมันนี่มาเก็ตก็จะมีความเสี่ยงต่ำ ส่วนกองทุนรวมต่างประเทศ กองทุนหุ้น กองทุนผสมก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงแบบนี้เป็นต้น

9.ออมในหุ้น
หลายคนบอกว่า การลงทุนในหุ้นนั้นค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง แต่ได้รับผลตอบแทนที่ดี แต่ก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างที่ซับซ้อน หาก First Jobber อยากเข้ามาลงทุนในหุ้น เริ่มแรกอาจจะเข้ามาลงทุนแบบ DCA หรือ Dollar Cost Average เป็นการออมหุ้นแบบถั่วเฉลี่ยในแต่ละเดือนจะออมเท่า ๆ กัน ก็จะทำให้ได้รับความเสี่ยงที่น้อยลง แต่พอสักระยะหนึ่งแล้วเริ่มมีความรู้ ความเข้าใจกับการลงทุนในหุ้นอาจจะเปลี่ยนมาเริ่มลงทุนเองก็ย่อมสามารถทำได้

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ First Jobber ต้องคำนึงถึงมากที่สุดนั้นคือ การวางแผนทางการเงินที่ดี เราต้องรู้ว่า เงินก้อนที่เราจะลงทุนนั้น จะนำไปทำอะไรในอนาคต เพื่อจะได้ให้เงินของเราทำงานได้ถูกที่ และต้องไม่ลืมว่า ในแต่ละเดือนเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เพื่อที่ว่าการออมของเราจะได้ไม่สะดุดได้ และสามารถสร้างผลกำไรให้กับเราได้อย่างมั่งคั่งนั่นเอง


  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  
sabuysuk
การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน ล้วนแล้วแต่ได้กำไร