นักท่องเที่ยวชาวจีน ศักยภาพที่ไทยต้องจับตามอง

  • 92
  •  
  •  
  •  
  •  

cover นักท่องเที่ยวชาวจีน

นี่คือยุคของ “ชนชั้นกลางจีน”

เป็นที่รู้กันดีว่าในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมานี้ เศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในปี 2005 ที่มีชนชั้นกลางเกิดขึ้นในประเทศจีนกว่า 87 ล้านคน และในปัจจุบันจำนวนชนชั้นกลางในจีนมีมากกว่า 300 ล้านคน ซึ่งมากกว่าประชากรชาวอเมริกันทั้งประเทศรวมกันเสียอีก ซึ่งเราขอสรุปแบบกระชับให้ผู้อ่านเข้าใจถึงที่มาของชนชั้นกลางจีนกันก่อน ในอดีตประเทศจีนเป็นประเทศยากจน ประชากรเกือบทั้งประเทศเป็นเกษตรกร ชาวนา ผู้ใช้แรงงานของรัฐบาล จนกระทั่งปี 2527 ได้มีการขยายจุดสำคัญในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจีนจากเขตชนบทมาสู่เมือง ซึ่งนั่นทำให้ชาวจีนในชนบทออกมาแสวงหาโอกาสในเมืองใหญ่ คล้ายกันกับที่ชาวไทยต่างจังหวัดย้ายเข้ามาแสวงหาโอกาส ทำงานในกรุงเทพฯ และส่งเงินกลับไปจุนเจือครอบครัวที่บ้าน ซึ่งไม่ต่างกันกับยุคบุกเบิกเศรษฐกิจของจีน จนกระทั่งปี 2535 หลังจากที่รัฐบาลจีนพบทิศทางการปฏิรูปที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงได้สร้างระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ซึ่งเป็นการสร้างระบบตลาดแบบเปิดกว้างเป็นเอกภาพทั้งประเทศ และยังเกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างตลาดในประเทศ กับตลาดต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งที่เกิดขึ้นคือ การจ้างงาน และเถ้าแก่หน้าใหม่มากมาย และนี่คือจุดเริ่มต้นของชนชั้นกลางจีนที่เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน และเศรษฐกิจโลก

ชนชั้นกลางชาวจีนส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 20-50ปี ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือพนักงานบริษัทรัฐฯและเอกชน (พนักงานของรัฐฯในปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยมากกว่าเมื่อ 20 ปีที่แล้ว 3-5 เท่า) มีการศึกษาดีโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลาน และด้วยจำนวนของชนชั้นกลางชาวจีนที่มีมากกว่า 300 ล้านคน นั่นหมายถึงกำลังซื้ออันมหาศาล กลุ่มคนเหล่านี้บริโภคสินค้าดีมีคุณภาพ เลือกทานอาหารที่ดี ใส่ใจในการสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเอง ที่สำคัญคือ ใช้เงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ มีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี 2020 ประชากรกว่า 70% ในประเทศจีนจะเป็นกลุ่มคนชั้นกลาง

“นักท่องเที่ยวจีน” เดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก

ผลสำรวจยืนยัน ชนชั้นกลางจีนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากที่สุดในโลก และมักจะเดินทางด้วยตัวเองมากกว่าไปกับกรุ๊ปทัวร์ แม้เราจะมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีนักเกี่ยวกับพฤติกรรมการมาเที่ยวของชาวจีน แต่อย่าลืมว่าชาวจีนเหล่านี้เข้ามาพร้อมการจับจ่ายใช้สอยอย่างเต็มกำลัง ในประเทศแทบยุโรปนั้น ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดล่ามหรือพนักงานขายที่พูดจีนได้ ไว้บริการนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะ มีป้ายบอกทางตามจุดท่องเที่ยวเป็นภาษาจีน อีกทั้งยังสามารถใช้บัตรเครดิตจีนได้อีกด้วย เพราะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าประเทศในแต่ละปี สามารถทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้เป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว อีกทั้งในช่วงหลังมานี้รัฐบาลจีนมีการกวดขันพฤติกรรมคนของตัวเองอย่างเข้มงวดก่อนจะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ มีบทลงโทษแก่นักท่องเที่ยวจีนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมในต่างแดน อีกทั้งถ้ามีเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนไปสร้างชื่อเสียในต่างแดนแล้วเป็นประเด็นขึ้นมาในโลกอินเตอร์เน็ต นักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นๆจะโดนชาวจีนด้วยกันเองประนามในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวาง จึงเสมือนเป็นการกำกับดูแลกันเองในสังคมชาวจีน นักท่องเที่ยวจีนในช่วงหลังๆจึงพยายามจะหลีกเลี่ยงการประพฤติตนไม่เหมาะสมในต่างแดน และพยายามเคารพกฎกติกาและวัฒนธรรมในประเทศที่ตนไปท่องเที่ยวกันมากขึ้น  นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนยังสามารถแบ่งได้อีกเป็น 2 กลุ่มคือ นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง และ นักท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งนักท่องเที่ยวสองกลุ่มนี้จะมีความแตกต่างกันในด้านของพฤติกรรมและทัศนคติในการบริโภค

 

พฤติกรรมการวางแผนการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง และ นักท่องเที่ยวทั่วไป

Planning for travel

ความถี่ในการเดินทางของกลุ่ม นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง และ นักท่องเที่ยวทั่วไป

Travel Frequncy

ประเภทที่พักแรมที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเลือกเปรี่ยบเทียบระหว่าง นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง และ นักท่องเที่ยวทั่วไป

Print

การเลือกช่องทางและพาหนะในการเดินทางของ นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง และ นักท่องเที่ยวทั่วไป

Means of Transportation

 

“นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวจีน” ใครๆก็อ้าแขนรับ

นักท่องเที่ยศักยภาพสูงชาวจีนมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปค่อนข้างมาก โดยส่วนใหญ่มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 เหรียญสหรัฐต่อปีขึ้นไป ขณะที่นักท่องเที่ยวทั่วไปมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐต่อปี พูดให้เห็นภาพง่ายๆคือ นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง 1 ครอบครัว อาจมีกำลังในการจับจ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 2 ครอบครัวก็เป็นไปได้ โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยทำงานเกือบทั้งหมดมีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป โดยคนกลุ่มนี้จะมีเศรษฐฐานะทางสังคมในระดับปานกลางถึงดี ซึ่งนั่นหมายถึงคนกลุ่มนี้เลือกบริโภคอะไรก็ตามที่เป็นไลฟ์สไตล์ บ่งบอกความเป็นตัวตน และเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยที่ราคาไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจอีกต่อไป

สินค้าที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวจีน

Print

 การใช้จ่ายระหว่างการท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวจีน

Print

ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวจีนTime to stay

กิจกรรมยอดนิยมระหว่างท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวจีน

Print

Source: Copyright © MarketingOops.com


  • 92
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE