ปฏิรูปภาษีโลก!!! การปรับตัวของธุรกิจข้ามชาติที่ลงทุนในไทยและความเป็นธรรมในการทำธุรกิจ

  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  

“ภาษี” ถือเป็นหนึ่งตัวแปรสำคัญในการทำธุรกิจ เนื่องจากภาษีถือเป็นรายจ่ายชนิดหนึ่งของภาคธุรกิจ แต่ภาษีก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้การทำธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี พลังงานหรือการขนส่ง ซึ่งหลายครั้งที่ภาครัฐใช้นโยบายด้านภาษีในการกระตุ้นภาคธุรกิจให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปได้อย่างต่อเนื่อง

ไม่เพียงแค่นั้น หากแต่นโยบายด้านภาษียังช่วยสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจข้ามชาติให้สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกต่างก็ใช้มาตรการด้านภาษีเช่นกัน ยิ่งในยุคที่โรคระบาดกระทบต่อเศรษฐกิจ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องจัดเก็บภาษีเพื่อใช้ในมาตรการช่วยเหลือต่างๆ และต้องเป็นธรรมต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการด้านดิจิทัล

ที่ประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ผ่านตัวแทนจาก 130 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเห็นตรงกันในแผนการปฏิรูประบบภาษีโลกครั้งประวัติศาสตร์ ที่จะช่วยให้การจัดเก็บภาษีของภาครัฐสามารถทำได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และช่วยแก้ปัญหาบริษัทข้ามชาติหลบเลี่ยงภาษีได้ โดยแผนดังกล่าวจะเน้น 2 ประเด็นใหญ่

โดยประเด็นแรกจะเน้นการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก (Global Minimum Tax) ไว้ที่ 15% ซึ่งมาตรการนี้จะใช้กับเฉพาะบริษัทข้ามชาติที่มีรายได้มากกว่า 750 ล้านยูโรต่อปี หรือราว 2.94 หมื่นล้านบาทต่อปี และการจัดสรรรายได้ภาษีของบริษัทข้ามชาติที่ให้บริการดิจิทัลใหม่ โดยประเทศที่มีบริษัทข้ามชาติในธุรกิจดิจิทัลเข้าไปลงทุนสามารถจัดสรรเม็ดเงินภาษีในอัตรา 20%-30% ของยอดขายที่มีกำไรที่เกินกว่า 10% โดยจะสามารถใช้กับบริษัทข้ามชาติที่ให้บริการดิจิทัลที่มีรายได้มากกว่า 2 หมื่นล้านยูโรต่อปี หรือราว 7.8 แสนล้านบาทต่อปี

แน่นอนว่า เมื่อไม่มีมาตรการด้านภาษีเข้ามาส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ ภาครัฐอาจจะใช้นโยบายด้านอื่นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม มาตรการส่งเสริมการลงทุน แต่ภาครัฐก็จะสามสรถจัดเก็บภาษีได้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้เกิดความเป็นธรรมในการทำธุรกิจ ขณะที่การจัดสรรเม็ดเงินภาษีจากบริษัทข้ามชาติในธุรกิจบริการดิจิทัล อาจจะไม่เกิดผลกระทบมากมาย เนื่องจากธุรกิจบริการดิจิทัลยังสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคธุรกิจดิจทัลเต็มตัว

ในแง่ของการลงทุนจากต่างประเทศจึงไม่มีความน่ากังวล ขณะที่ธุรกิจที่จะขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศจำเป็นต้องศึกษามาตรการด้านภาษีใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่ม 130 ประเทศที่ตอบรับการใช้มาตรการด้านภาษีใหม่นี้ อย่างไรก็ตามการวางแผนธุรกิจยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ รวมไปถึงการศึกษาของกฎหมายของประเทศที่จะเข้าไปลงทุน และสถานการณ์ภายในประเทศนั้นๆ

 

ขอขอบคุณ: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย


  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE