8 อาชีพเฉพาะทางที่ตลาดแรงงานต้องการตัวมากที่สุด พร้อมอัพเดทตลาดการจ้างงานในปี 2561

 • 185
 •  
 •  
 •  
 •  

ROBERT WALTERS

จากข้อมูลการสำรวจเงินเดือนประจำปีล่าสุดจากบริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส บริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรระดับมืออาชีพชั้นนำของโลก ซึ่งได้เปิดผลสำรวจข้อมูลการจ้างงานในปี 2560 และแนวโน้มในปีถัดไป พบว่าภาพรวมของตลาดแรงงานทั้งในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2560 แม้ว่าจะเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่แปรผันไปในแต่ละภูมิภาค แต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคนี้กลับเปิดโอกาสในการเจาะตลาดใหม่และยังช่วยสนับสนุนการขยายตัวของตลาดในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจกับการลงทุนจากต่างชาติยังคงส่งผลบวกต่อประเทศไทย

อาชีพเฉพาะทางที่ตลาดแรงงานต้องการ

 • บัญชีและการเงิน
 • ธนาคารและสถาบันการเงิน
 • วิศวกรรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ซัพพลายเชนและการจัดซื้อ
 • การขายและการตลาด
 • ทรัพยากรบุคคล
 • เภสัชกรรมและสุขภาพ

การสำรวจซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 19 ยังได้เปิดเผยข้อมูลการคาดการณ์ในเชิงบวกของปี 2561 โดยชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของภูมิภาคประกอบกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของยุคดิจิทัลและการขยายตัวของตลาดอย่างมีเสถียรภาพจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของอัตราเงินเดือนในปีหน้า พนักงานที่พร้อมไปด้วยทักษะความสามารถเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านไอที (IT) และมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศจะเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานถึงแม้ว่าบริบทภายในประเทศทั่วทั้งภูมิภาคจะต่างกัน แต่สิ่งที่พบเห็นได้เหมือนกันคือแนวโน้มการเติบโตของยุคดิจิทัล ซึ่งยังคงมีบทบาทสำคัญในหลายประเทศทั่วภูมิภาค ซึ่งผลสำรวจระบุว่ามาจากการเติบโตของสัดส่วนประชากรรุ่นใหม่และดัชนีการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น

คุณโทบีย์ โฟลสตันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่า “แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคส่งผลให้ให้ธุรกิจจำนวนมากพัฒนาแพลตฟอร์มการดำเนินธุรกิจบนโลกออนไลน์และบนมือถือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้บริษัทหลายแห่งต้องการจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในด้านดิจิทัลทั้งในเชิงการตลาดและไอที (IT) โดยเฉพาะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิตอลภายในสำนักงานหรือมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง”

“นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในระบบคลาวด์ (cloud computing) ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (cyber security) และการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ยังคงเป็นที่ต้องการเนื่องจากภาคธุรกิจไอทีเหล่านี้ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจที่สำคัญและเป็นที่คาดการณ์ว่าแนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในปี 2561” คุณโทบีย์ กล่าวเสริม

การสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนธุรกิจไปยังแพลตฟอร์มดิจิทัลจะช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมในองค์กร
อย่างไรก็ตาม ภายในภูมิภาคนี้ยังคงประสบปัญหาด้านการดึงดูดและการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและอัตราการลาออกของพนักงานที่สูง ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและว่าจ้าง จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบวิธีการสรรหาที่ง่ายและคล่องตัวขึ้นเพื่อตอบโจทย์การสรรหาภายในเวลาที่เหมาะสมและเพิ่มความยืดหยุ่นในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีศักยภาพในการเรียนรู้แทนการพิจารณาเพียงทักษะทางเทคนิค

การคาดการณ์สำหรับประเทศไทยในปี 2561

โดยภาพรวมปี 2560 ตลาดแรงงานในประเทศไทยยังคงมีเสถียรภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากต่างประเทศส่งผลต่อการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งภาคการผลิตซึ่งทำให้เกิดความต้องการ
ของผู้จัดการฝ่ายผลิตรวมถึงผู้จัดการโรงงานและผู้อำนวยการ การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นยังส่งผลต่อความต้องการของผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาดที่มีศักยภาพสูงในภาคธุรกิจค้าปลีก การขยายตัวของยุคดิจิทัลทำให้ความต้องการบุคลากรทางด้านไอทียังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องถึงแม้จะประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรกลุ่มนี้ก็ตาม ทำให้มีแนวโน้มในการสรรหาผู้สมัครชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญในระดับภูมิภาคและความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น

ในปี 2561 ตลาดการจ้างงานคาดว่าจะยังคงมีเสถียรภาพถึงแม้จะมีความผันผวนเกิดขึ้นในตลาด แต่ภาพรวมยังคงมีสัญญาณที่เป็นบวก
บุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการคนที่มีความรอบรู้ด้านการค้า และความสามารถทางด้านภาษาที่หลากหลายจะเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างมาก ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและว่าจ้างควรมีบทบาทในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่เป็นที่ต้องการในตลาดมากที่สุด รวมทั้งหมั่นทบทวนแพคเกจเงินเดือนและสวัสดิการให้อยู่ในอัตราที่แข่งขันได้

การสรรหาบุคลากรด้านบัญชีและการเงินคาดว่าจะมีการแข่งขันอย่างมาก เนื่องจากหลายบริษัทจะมองหาผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เพียงแต่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค แต่ยังสามารถมีส่วนร่วมในเชิงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และช่วยในการขยายธุรกิจระยะยาว ขณะเดียวกันในภาคธนาคาร การจ้างงานมีแนวโน้มที่จะระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและการสรรหาที่ชะลอตัวลง ในภาคส่วนทรัพยากรบุคคล ถึงแม้จะมีความต้องการทางบุคลากรเป็นอย่างมากแต่ยังคงเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเช่นกัน

ในปี 2560 นับว่าเป็นปีที่คึกคักสำหรับภาคไอทีและเป็นที่คาดการณ์ว่าในปี 2561 จะยังคงเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีทั้งทักษะด้านเทคนิคและทักษะความเป็นผู้นำ พนักงานระดับอาวุโสที่มีความสามารถในเทคโนโลยีใหม่ๆ และในขณะเดียวกันสามารถให้คำแนะนำผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดีจะเป็นที่ต้องการอย่างมาก ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีหลายโครงการเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่ในขณะนี้

ในภาคการขายและการตลาด บุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะเป็นที่ต้องการเนื่องจากบริษัทหลายแหล่งจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการและทำให้ทีมงานมีความคล่องตัวขึ้น ลดต้นทุนได้มากขึ้น ซึ่งบุคลากรที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางการศึกษาที่ดีจะได้รับการพิจาณาอย่างมาก

คุณแกริต บุคกาต ผู้จัดการบริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประจำสำนักงานประเทศไทย ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า “โดยภาพรวมในปี 2561 สถานการณ์ของการจ้างงานในไทยจะยังคงเป็นบวกและมีเสถียรภาพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจถือว่าดีแต่ได้เห็นถึงความท้าทายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งอาจจะคงอยู่ในระดับหนึ่งและส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในบางภาคส่วน ซึ่งแน่นอนว่าผู้จัดการฝ่ายสรรหาและว่าจ้างจำเป็นต้องมีตัวเลือกการจ้างงานที่หลากหลายเพื่อดึงดูดคนที่ต้องการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น หรือโอกาสในการทำงานระหว่างประเทศ กระบวนการจ้างงานจำเป็นต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีแผนความก้าวหน้าในอาชีพที่วางไว้อย่างชัดเจน กล่าวได้ว่าในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ การดึงดูดและการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถจำเป็นต้องได้รับการวางแผนอย่างเต็มที่”

ข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ในปี 2561

 • ผู้สมัครที่มีอายุน้อยจะเป็นที่ต้องการในกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่และธุรกิจออนไลน์ในด้านบัญชีและการเงิน โดยคาดการณ์อัตราเงินเดือนที่จะเพิ่มขึ้น 25-30% ในภาคธุรกิจเหล่านี้
 • นายจ้างจะพบกับความท้าทายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางที่มีประสบการณ์ในภาคการธนาคารและภาคบริการทางการเงิน โดยคาดว่าจะมีอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นที่ 18-20%
 • ในภาคการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสเป็นตำแหน่งที่มีความต้องการอย่างมาก โดยผู้สมัครเหล่านี้สามารถคาดหวังการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอัตราที่สูงจากการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงาน
 • การสรรหาบุคลากรด้านซัพพลายเชนที่ชะลอตัวลงเมื่อต้นปี 2560 จะกลับมาตื่นตัวมากขึ้นในภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) อุตสาหกรรมอาหารและวัสดุก่อสร้าง โดยมีการปรับขึ้นของอัตราเงินเดือนสูงถึง 25-30% สำหรับตำแหน่งที่มีความต้องการสูง
 • ในภาควิศวกรรมและอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ที่มีความชำนาญในการจัดการด้านการประกันคุณภาพจะเป็นที่ต้องการในธุรกิจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่ www.robertwalters.co.th
สอบถามเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อคุณเมธาวรินทร์ มณีกูลพันธ์ ที่อีเมล์ mae@tqpr.com หรือหมายเลข 02 2602820


 • 185
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE