ทำไมผู้ใช้ Facebook และ Twitter จึงเลิกติดตามแบรนด์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Unlike-higlight

ที่ผ่านมา เรากด Like หรือ Follow แบรนด์ไปเพื่ออะไร ติดตามเพราะชื่นชอบจริงๆ หรือติดตามเพราะต้องการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่แบรนด์จัดขึ้น ซึ่งในขณะเดียวกันเราก็พร้อมจะเลิกติดตามแบรนด์ทันที เมื่อหมดแคมเปญ หรือคอนเท้นต์ไม่ตอบสนอง

Globalwebindex จึงได้ทำการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้ Facebook และ Twitter ใน 32 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะมีอายุระหว่าง 16-64 ปี ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ Social Media

ในเดือนที่ผ่านมา ผู้ใช้ Twitter และ Facebook มีอัตราการติดตามแบรนด์สินค้ามากแค่ไหน

• Facebook มีผู้ใช้งานที่กด Like แบรนด์สินค้าเพิ่มขึ้น 29%
• Twitter มีผู้ใช้งานที่ Follow แบรนด์สินค้าเพิ่มขึ้น 24%

แต่เมื่อมาถึงเวลานี้ พบว่า ผู้ใช้งานเกือบ 15% ได้เลิกติดตามแบรนด์ใน Twitter เรียบร้อยแล้ว และอีก 24% ได้เลิกติดตามแบรนด์ใน Facebook ด้วย

ซึ่งหากดูตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานทั้ง 2 แพลตฟอร์มนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนัก เพราะปกติการกดติดตามแบรนด์ก็มักจะมาจากกิจกรรมทางการตลาด เมื่อหมดแคมเปญ ผู้บริโภคบางส่วนก็จะเลิกติดตามไปโดยปริยาย

สำหรับเหตุผลที่ผู้บริโภคเลิกติดตามแบรนด์ 54% ของผู้ใช้งานบอกว่า คอนเท้นต์ที่แบรนด์นำเสนอไม่โดนใจ ต้องการให้แบรนด์ปรับปรุง และพัฒนาคอนเท้นต์ รวมถึงการทำงานบน Social Network บ้าง

ความถี่ของการใช้งาน

ผู้ใช้งานที่ Unfollow แบรนด์ใน Twitter
• มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน Active User 27% มีการเลิกติดตามแบรนด์ 40%
• ใช้งานเป็นประจำทุกวัน Active User 24% มีการเลิกติดตามแบรนด์ 27%
• ใช้งานทุกสัปดาห์ Active User 24% มีการเลิกติดตามแบรนด์ 19%
• ใช้งานค่อนข้างน้อย Active User 25% มีการเลิกติดตามแบรนด์ 14%

ผู้ใช้งานที่ Unlike แบรนด์ใน Facebook
• มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน Active User 50% มีการเลิกติดตามแบรนด์ 60%
• ใช้งานเป็นประจำทุกวัน Active User 25% มีการเลิกติดตามแบรนด์ 24%
• ใช้งานทุกสัปดาห์ Active User 14% มีการเลิกติดตามแบรนด์ 9%
• ใช้งานค่อนข้างน้อย Active User 12% มีการเลิกติดตามแบรนด์ 7%

2nd-April-2015-14-of-Facebook-users-unliked-a-brand-700
แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •