คาดการณ์ตัวเลขผู้ใช้ Social Media ปี 2015 – 2016

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เราคงเห็นข่าวการอัปเดทตัวเลขผู้ใช้ Social Media เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็มาจากความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีที่เติบโตไปอย่างรวดเร็ว eMarketer จึงได้เผยข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการคาดการณ์ตัวเลขผู้ใช้ Social Media ในปีนี้ และปีถัดไป พบว่า ในปี 2015 จำนวนผู้ใช้ Social Media ในสหรัฐฯ จะอยู่ที่ 179,700 ล้านคน โดยส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 25-34 ปี

ในปี 2016 Facebook ก็ยังได้รับความนิยมสูงสุด และจะมีผู้ใช้งานประมาณ 160 ล้านคน โดยยังคงใช้ Social Media อื่นๆ ไปด้วย ทั้ง Twitter, Pinterest, Tumblr และ Instagram ที่คาดว่ากลุ่มผู้ใช้อายุน้อยจะเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันกลุ่มที่มีอายุ 34 ปีขึ้นไปจะลดลง

โดยรวมแล้วทุกแพลทฟอร์มก็มีตัวเลขผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น แม้จะเป็นเพียงการสำรวจในประเทศเดียว แต่สหรัฐฯ ก็เป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆ ทั่วโลกอย่างมาก ตัวเลขเหล่านี้ก็สามารถนำมาใช้เป็นกรณีศึกษาได้

social-media-users-02-2015

แหล่งที่มา

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •