Top 10 ประเทศที่คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซมากที่สุดในปีนี้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

หากย้อนไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เราคงสงสัยกันว่า ถ้าอยากได้ซีดีจากอเมริกา ต้องทำอย่างไร สินค้าจะต้องลงเรือ หรือขึ้นเครื่อง แล้วจะมาถึงภายในกี่วัน ด้วยความก้าวหน้าของอินเตอร์เน็ตในทุกวันนี้ ทำให้เราหมดข้อสงสัยต่างๆ ไปได้ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้ตลาดอีคอมเมิร์ซทั่วโลกเชื่อมต่อกันได้ทุกประเทศ

Remarkety ได้รวบรวมข้อมูลของตลาดอีคอมเมิร์ซจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก และนำมาจัดทำเป็น Infographic พร้อมนำเสนอ 10 ประเทศ ที่มีการเติบโตด้านตลาดอีคอมเมิร์ซมากที่สุดในโลก ในปี 2015 โดยได้เก็บข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อค้นหาพฤติกรรมการช้อปออนไลน์ และแนวโน้มของเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ Remarkety ยังเผยว่า สมาร์ทโฟนจะเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญต่อตลาดอีคอมเมิร์ซทั่วโลก เป็นอาวุธที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการช้อปออนไลน์ของทุกๆ ประเทศ โดยผลสำรวจระบุว่า ประเทศที่มีตลาดอีคอมเมิร์ซใหญ่ที่สุดในโลก

อันดับ 1 คือ ประเทศจีน

คาดว่าจะมีมูลค่าการช้อปออนไลน์สูงถึง 562,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2015 ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้อินเตอร์ในประเทศที่มีมากกว่า 600 ล้านคน
ถ้าตอนนี้คุณเป็นผู้ประกอบการ และกำลังมองหาตลาดใหม่ๆ ประเทศจีน ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจ และเหมาะจะบุกตลาดมากๆ โดย Email Marketing จะเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยคุณได้ นอกจากนี้ 75% ของชาวจีน ก็เต็มใจที่ซื้อสินค้าหลังจากได้รับอีเมลโปรโมชั่นต่างๆ

และที่ขาดไม่ได้ ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวจีนโดยเฉลี่ยจะมีอายุประมาณ 25 ปี ลองพิจารณาดูว่าสินค้าประเภทไหนที่จะเหมาะกับพวกเขา และ 70% ของชาวจีนยังนิยมใช้สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตในการซื้อสินค้าออนไลน์อีกด้วย

ส่วนประเทศอื่นๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ แคนาดา รัสเซีย และบราซิล

global_ecommerce_sales_trends_statistics_infographic_header-700

แหล่งที่มา

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •