ความแตกต่างในการใช้โทรศัพท์มือถือ ของคนแต่ละวัย

  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  

ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ หรือลูกๆ หลานๆ ของเราก็เริ่มหันใช้สมาร์ทโฟนกันมากขึ้น หรือจะมากกว่าที่เราใช้อยู่ด้วยซ้ำ Adweek magazine ฉบับที่ 17 จึงได้นำเสนอ Infographic ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แบ่งตามช่วงอายุ ซึ่งทำการสำรวจข้อมูลโดย RealityMine จากผู้ใช้สมาร์ทโฟน 3,000 คน พบว่า การส่งข้อความ หรือ SMS ยังคงได้รับความนิยมอยู่สำหรับคนทุกวัย และกลุ่มเล่นเกมส์เยอะที่สุดคือ กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 45-54 ปี

ในส่วนของการส่ง SMS และการใช้แอพฯ ต่างๆ ก็สามารถดูได้จากภาพด้านล่างนี้

apps-datapoints-01-2015

แหล่งที่มา


  • 7
  •  
  •  
  •  
  •