[Infographic] ดัชนีวัดคุณภาพชีวิต จากทุกประเทศทั่วโลก

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

quality of life-Higlight

จากสภาพความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบัน คุณรู้สึกพอใจมากแค่ไหน มีความสุขหรือไม่ ทั้งในด้านอารมณ์ สังคม ความคิด และจิตใจ ถ้าสภาพความเป็นอยู่ไม่ดี ไม่น่าพอใจ ก็แสดงให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตของคุณยังไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะปัญหาส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากตัวเรา หรือมนุษย์ด้วยกัน

แต่จะให้แก้คนเดียวก็คงไม่ไหว ต้องเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย จึงจะประสบความสำเร็จได้ แล้วอย่างนี้ประเทศไทยที่มีคุณภาพชีวิตสูงสุดในโลก เราก็สามารถเรียนรู้จากประเทศนั้นๆ ได้

โดยข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตที่ Movehub นำมาทำเป็นอินโฟกราฟฟิกนี้ ได้รวมปัจจัยในหลายๆ ด้าน อาทิ ความปลอดภัย การดูแลสุขภาพหรือประกันสังคม กำลังซื้อของผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้บริโภค การจราจร มลภาวะ และสัดส่วนรายได้

ทางคณะผู้จัดทำเผยว่า พวกเขาก็ค่อนข้างแปลกใจกันผลสำรวจนี้ เพราะประเทศซาอุดิอาระเบีย และโอมาน อยู่ในอันดับที่ 6 และ 7 ของประเทศที่มีคุณภาพชีวิตสูงสุด และยังอยู่ในอันดับที่สูงกว่าสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย

quality-of-life-map-001 quality-of-life-map-002

Top 15 ประเทศที่มีคุณภาพชีวิตสูงสุด อันดับ 1 ได้แก่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามมาด้วยเดนมาร์ก ที่โดดเด่นเรื่องการดูแลสุขภาพ อันดับ 3 เยอรมนี, อันดับ 4 ฟินแลนด์ และอันดับ 5 สวีเดน

ส่วนประเทศที่มีคุณภาพชีวิตค่อนข้างต่ำ อันดับ 1 คิวบา, อันดับ 2 เวเนซูเอล่า, อันดับ 3 กานา, อันดับ 4 มองโกเลีย และอันดับ 5 เมียนมา

สำหรับประเทศไทย มีคะแนนอยู่ในระดับกลางๆ ประมาณ 60 คะแนน แม้จะไม่ติดอันดับสูงๆ แต่ก็ไม่อยู่รั้งท้าย คงต้องถามตัวเองว่า คุณพอใจกับคุณภาพชีวิตตอนนี้แล้วหรือยัง?

quality-of-life-map-003

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •