ผลสำรวจชี้ การใช้สมาร์ทโฟนบนโต๊ะอาหารไม่ใช่เรื่องแปลก แต่จะดีกว่าถ้าไม่ใช้

  • 130
  •  
  •  
  •  
  •  

Family barbeque party
ในช่วงวันหยุด หรือวันรวมญาติ เป็นโอกาสที่คุณจะใช้เวลาคุณภาพนี้พูดคุยกับคนในครอบครัวให้มากขึ้น หลายคนเลือกที่วางสมาร์ทโฟน และหันไปให้เวลากันอย่างเต็มที่ โดยปราศจากการติดต่อสื่อสารในโลกออนไลน์ ล่าสุด Sequence ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค 1,000 คน ที่มีอายุ 18 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุในสหรัฐฯ ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา พบว่า 1 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ประมาณ 200 คน) บอกว่า ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าคุณจะใช้สมาร์ทโฟนบนโต๊ะอาหารในช่วงวันหยุด ขณะที่ 59% บอกว่า ครอบครัวและเพื่อนๆ ของพวกเขามองว่าการวางมือจากสมาร์ทโฟนในระหว่างทานอาหารเป็นสิ่งที่ดี (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีเพียง 36%)

ในส่วนของกลุ่มวัยรุ่น หรือ Millennials 47% บอกว่า ในวันหยุดพวกเขาจะใช้สมาร์ทโฟนบนโต๊ะอาหารช่วงวันหยุดอย่างมีความเหมาะสม เช่น ใช้เพื่อถ่ายภาพอย่างเดียว

ประเด็นในการพูดคุยบนโต๊ะอาหาร ส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องการเมือง ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดความตึงเครียด 65% บอกว่า การคุยเรื่องการเมืองบนโต๊ะอาหาร และ 35% บอกว่า การใช้สมาร์ทโฟนบนโต๊ะอาหาร

textingtable-sequence-231116

Source


  • 130
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE