[Infographic] จับตาการเติบโตของธุรกิจบันเทิงแบบ Streaming มาแรงแซงโค้ง!

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

มีข้อมูลระบุว่า มีบริษัมมากกว่า 30 บริษัทมีเดียดิจิตอล ที่กำลังผลิตรายการออนไลน์ใหม่ๆ ขึ้นมาในทุกๆ ชั่วโมง น่าสนใจไปกว่านั้นเพราะว่ามันคือการเพิ่มขึ้นของตลาด on-demand ที่เราต้องจับตามองอย่างยิ่ง

จากการรวบรวมข้อมูลของ Ninja Metrics ระบุว่า บริการ streaming มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าช่องเคเบิ้ลรวมกันถึง 39% เสียอีก ในขณะที่ธุรกิจดาวน์โหลดเพลงกำลังตกลงส่วน streaming เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ Infographic ด้านล่างนี้ เป็นการแสดงข้อมูลการเพิ่มขึ้นของ entertainment on demand และถึงแม้ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากสหรัฐฯ แต่ก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่พอจะชี้ถึงตลาด streaming ในไทยได้ในอนาคต ซึ่งพอจะสรุปคร่าวๆ ได้ดังนี้

VIDEO ON DEMAND

40.3% ของบ้านในสหรัฐฯ ทำการ subscription วิดีโอ ออน ดีมานด์ (หรือเรียกว่า SVOD) ผ่านบริการดังนี้

1.Netflix 36%

2.Amazon instant video 13%

3.Huluplus 6.5%

นอกจากนี้ มีตัวเลขว่า NETFLEX เจ้าเดียวมี subscribers อยู่ที่ 41.3 ล้าน ในขณะที่กลุ่มของ Pay-Tv.แบบดั้งเดิม รวมกันมีsubscribers อยู่ที่ 95.2 ล้าน

ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน

–         Huluplus + Netflix + Amazon + HBO39.22 เหรียญสหรัฐฯ

–         Cable หลายช่อง 64.41 เหรียฐสหรัฐฯ

STREAMING MUSIC

–         มีข้อมูลว่า 1.64 แสนล้านเพลงที่ถูก streamed ในปี 2014

–         เปรียบเทียบรายได้ระหว่างการ Streaming กับการดาวน์โหลดพบว่า การ Streaming สูงกว่า ในขณะที่การดาวน์โหลดลดลง

streaming2

แหล่งที่มา 


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
pigabyte
การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น มาเรียนรู้และสนุกไปกับบทความ จาก MarketingOops! กันนะคะ แล้วเราจะได้ค้นพบว่าโลกของ Marketing นั้น So Sexy and Cool!