คาดการณ์เม็ดเงินโฆษณาทั่วโลกในปี 2017 แบ่งตามประเภทสื่อ และภูมิภาคต่างๆ

  • 108
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-164653172-700

จากการเก็บข้อมูลของ Zenith เผยว่า ในปี 2017 แบรนด์ต่างๆ ทั่วโลกจะใช้งบโฆษณาส่วนใหญ่ไปกับสื่อออนไลน์ มากกว่าสื่อโทรทัศน์ โดยคาดว่าสื่อออนไลน์จะใช้งบโฆษณากว่า 205,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 37% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 34% ตามมาด้วยสื่อโทรทัศน์ 192,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าในปี 2019 ทิศทางการใช้งบโฆษณาจะเทไปที่การทำตลาดบนสมาร์ทโฟนเป็นหลัก

1 2

ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดทำยังเผยอีกว่า การใช้งบโฆษณาทั่วโลกในปีนี้ เติบโตขึ้น 4.4%

3

เมื่อแบ่งตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก จะเห็นว่ากลุ่มประเทศแถบยุโรปตะวันออก และเอเชียกลาง มีแนวโน้มการใช้งบโฆษณาเยอะที่สุด ตามมาด้วยอเมริกาเหนือ ส่วนภูมิภาคที่มีแนวโน้มจะใช้งบโฆษณาลดลงคือ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

4
Source


  • 108
  •  
  •  
  •  
  •