เผยตัวเลขงบโฆษณา Social Media Q1 เพิ่มขึ้นกว่า 60% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

  • 219
  •  
  •  
  •  
  •  

4C Insights เผยตัวเลขการใช้งบโฆษณาของสื่อ Social Media ในไตรมาสแรกของปีนี้ พบว่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วกว่า 61.5% โดยเก็บข้อมูลจาก 900 แบรนด์ ที่ใช้งบโฆษณารวมกันกว่า 130 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในสื่อ Social media จำนวน 6 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest และ LinkedIn แสดงให้เห็นว่า Social Media ได้กลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกลยุทธ์การทำตลาดของแบรนด์ในปัจจุบัน

จากภาพจะเห็นว่าบางอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตสูงมาก เช่น ในไตรมาสแรกของปีนี้ Instagram สินค้าที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเติบโตขึ้นถึง 265% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และสินค้าอุปโภคบริโภคเติบโตขึ้น 628%

SoSQ12017_Spend-e1492719651510-700
Source


  • 219
  •  
  •  
  •  
  •