นักการตลาดยุคใหม่ กับ Real-time Marketing

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

What-is-Real-Time-Marketing-higlight

 

ภาพจาก http://itscreativejuice.com/

โลกยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีทำให้การสื่อสารในปัจจุบันกลายเป็น Real-time ไปหมดแล้ว หมายความว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิด หรือการตอบสนองแบบทันทีทันใด การสื่อสารแบบเรียลไทม์ จะกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม ทำให้ Real-time marketing เป็นที่นิยมมากขึ้น

ไม่ว่าจะมีประเด็น หรือหัวข้อใดที่อยู่ในกระแสเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ แบรนด์จึงต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆ Wayin จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักการตลาด 200 คน ที่ทำการตลาดแบบ Real-time รวมมูลค่ากว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

จากการสำรวจ 98% ของนักการตลาด บอกว่า การตลาดแบบเรียลไทม์ จะมีผลกระทบต่อรายได้ นอกจากนี้ 89% ของนักการตลาด ยังบอกอีกว่า พวกเขาสามารถใช้ Real-time marketing เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ และ 59% ยังมีแผนที่เพิ่มงบประมาณในการทำ Real-time marketing อีกด้วย

whatis-wayin-160615

• 49% ของนักการตลาดบอกว่า เรียลไทม์มาร์เก็ตติ้ง จะต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายในไม่กี่ “นาที”
• 26% ของนักการตลาดบอกว่า เรียลไทม์มาร์เก็ตติ้ง จะต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายในไม่กี่ “วินาที”
• 18% ของนักการตลาดบอกว่า เรียลไทม์มาร์เก็ตติ้ง จะต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายใน “1 ชั่วโมง”
• 8% ของนักการตลาดบอกว่า เรียลไทม์มาร์เก็ตติ้ง จะต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายใน “1 วัน”

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ หรืออีเว้นต์บน Social Media

current-wayin-160615
• 93% ของนักการตลาดบอกว่า พวกเขาจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้วย Social Media
• 26% บอกว่า สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน 16-30 นาที
• 26% บอกว่า สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน 1-15 นาที
• 22% บอกว่า สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน 31-59นาที
• 13% สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน 1-4 ชั่วโมง
• 8% สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน 5-8 ชั่วโมง
• 4% สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเวลา 1 นาที
• 2% สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเวลา 1วัน หรือมากกว่านั้น
• 1% สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน 9-23 ชั่วโมง

กลยุทธ์ Real-Time Marketing

tactics-wayin-160615

• 62% ใช้กลยุทธ์แบบอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมล
• 58% ใช้Social Media เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์
• 58% สร้างการมีส่วนร่วมบน Social Media
• 57% สร้างปฏิสัมพันธ์รายบุคคลด้วย Digital Content
• 54% สร้างคอนเท้นต์ให้ทันเวลา
• 37% ใช้เทคโนโลยีระบุบอกตำแหน่ง หรือ Location-based เพื่อแจ้งข้อเสนอผ่านอีเมล หรือแอพฯ

แรงจูงใจในการใช้ Real Time-Marketing

motivations-wayin-160615

• 56% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าเพื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
• 55% ต้องการโปรโมทอีเว้นต์ทางการตลาด
• 51% เติมเต็มคอนเท้นต์เดิมที่มีอยู่
• 49% เพื่อสร้าง Engagement บน Social Media
• 48% เพื่อเติมเต็มกลยุทธ์ E-commerce ให้สมบูรณ์
• 47% เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม
• 40% เพื่อสนับสนุนแบรนด์ และ Influencers
• 39% เพื่อช่วยให้การทำ SEO บนเว็บไซต์สมบูรณ์ขึ้น
• 33% เพื่อเพิ่มเวลาในสถานที่นั้นๆ
• 14% เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมั่น

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •