Top 10 บริษัทด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ

  • 111
  •  
  •  
  •  
  •  

Amazon-logo-700

จากการสำรวจของ Reputation Institute เผยว่า Amazon คือบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุด โดยผลสำรวจดังกล่าวได้เก็บข้อมูลจากบริษัทด้านเทคโนโลยีในสหรัฐฯ กว่า 80,000 บริษัท ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ โดยให้คะแนนตั้งแต่ 1-100 ยิ่งได้คะแนนมากยิ่งดี ทีมงานจะทำการรวบรวมข้อมูลในหลายๆ ด้าน อาทิ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการ นวัตกรรม สภาพแวดล้อมการทำงาน การบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร และความเป็นผู้นำ เป็นต้น

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า Amazon คือบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ได้รับคะแนนมากที่สุดถึง 85.4 คะแนน ตามมาด้วย Samsung (84.4 คะแนน) และ Intel (81.3 คะแนน) ในส่วนของลำดับอื่นๆ สามารถดูได้จากภาพด้านล่างนี้

top10tech-reputationinstitute-260816

ทั้งนี้ หลายคนอาจสงสัยว่า Apple ทำไมถึงไม่ติด Top 10 ผู้บริโภคที่ตอบคำถามส่วนใหญ่บอกว่า แม้พวกเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple แต่พวกเขายังไม่สามารถให้เหตุผลที่แน่ชัดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และเหตุผลเชิงลึกอื่นๆ ได้มากนัก

 

Source

 


  • 111
  •  
  •  
  •  
  •