Top Presidential Candidate 2008 Websites

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เปรียบเทียบเว็บไซต์ผู้สมัครตำแหน่งประธานาธิปดีของสหรัส ระหว่าง Barack Obama และ John McCain สถิติการเข้าชมเว็บสิ้นสุดวันที่ 18 ตุลาคม 2008 

 

กราฟเปรียบเทียบอัตราการเข้าชมของทั้งสองเว็บไซต์

Source: Hitwise


  •  
  •  
  •  
  •  
  •