หา Pain Point จับ Insight คนไทยกับความคิดเรื่องการเมือง แล้วปั้นเป็น video ที่เข้าถึงใจ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1920x1080

แน่นอนแบรนด์ใดที่เลือกทำ Video Marketing สักตัวขึ้นมาแล้ว ต่างก็หวังให้เกิดเป็นกระแสไวรัล แต่ความจริงไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่จะไปถึงจุดนั้นได้ ความแคลงใจจึงผุดขึ้นมาว่า แล้วจะทำอย่างไร? ให้แบรนด์ของตนประสบความสำเร็จในจุดนั้นได้

คำตอบของคำถามนี้อาจไม่มีหลักสูตรตายตัว เนื่องจากต้องใช้หลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่เพียงงบประมาณการเงินในการถ่ายทำ เงินค่าโฆษณา หรือโปรดักชันขั้นเทพเท่านั้น แต่หลายแบรนด์ประสบความสำเร็จได้มาจากจุดเริ่มต้นที่เรียกว่า Insight ของกลุ่มเป้าหมาย

มีคลิปวิดีโอหนึ่งของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สร้างขึ้นมาเพื่อหวังกระตุ้นความคิดและสร้างความตระหนักเรื่องการเมืองในมิติที่ต่างออกไป ด้วยการตั้งคำถามที่ว่าจะทำอย่างไรให้คนไทยหันมาสนใจการเมือง ท่ามกลางกระแสสังคมที่คนต่างละเลยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยใช้กลยุทธ์นำ Insight อย่างตรงจุดมาสร้างผลกระทบทางใจให้กับใครต่อใครที่ได้ดู

httpv://youtu.be/bWrWDHy7cu0

วิดีโอตัวนี้ผ่านการ Research มาอย่างหนักเพื่อกำหนด Pain Point ในเรื่องนี้  เช่น นิด้าโพลซึ่งเคยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเมื่อปี พ.ศ. 2555 ในเรื่อง “ประชาธิปไตยในมุมมองอนาคตของชาติ” พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 63.73 ไม่ค่อยมีโอกาสได้ติดตามข่าวสารการเมือง  และ ร้อยละ 25.93 ไม่ติดตาม เพราะการเมืองเป็นเรื่องน่าเบื่อ วุ่นวาย หรือจะเป็นของสวนดุสิตโพล ที่สำรวจไปเมื่อปี พ.ศ. 2559 เรื่องความสนใจ “การเมืองไทย” พบว่าค่อนข้างสนใจร้อยละ  39.27 รองลงมาเป็นไม่ค่อยสนใจร้อยละ 29.93 เพราะเป็นเรื่องที่มีปัญหาและมีความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองยังได้ทำการสำรวจด้วยตนเองจากช่องทางที่เข้ากับยุคสมัยอย่าง Facebook Page : กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในหัวข้อ “ปัญหาอะไรที่ทำให้คนไม่สนใจเรื่องพรรคการเมือง” ปรากฏว่าคนขาดความรู้และความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 78 รองลงมาเห็นว่าเป็นเรื่องวุ่นวายและไกลตัว คิดเป็นร้อยละ 19  นอกจากสำรวจเรื่องความสนใจทางการเมืองของคนไทยแล้ว ยังได้สำรวจพฤติกรรมของคนไทยในการใช้ชีวิตประจำวันอื่นๆ ร่วมด้วย  ยิ่งกว่านั้นได้มีการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้คนจริงๆ

หลังจากการ Research จึงออกมาเป็น Pain Point สำคัญ นั่นก็คือ “คนทั่วไปเห็นว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อและไกลตัว เพราะขาดความเข้าใจอย่างแท้จริง”

เมื่อ Paint Point มา Solution จึงก่อเกิด ด้วย Big idea “เพราะการเมืองอยู่รอบตัวเรา” แต่คนทั่วไปจะเข้าถึงได้อย่างไรว่าการเมืองอยู่รอบตัวจริง Execution ที่เล่าว่าการเมืองอยู่รอบตัวเขา ด้วยสถานการณ์จริงที่ผู้คนทั่วไปต้องเจออยู่ทุกวัน จึงเป็นหมัดเด็ดหรือ Hero Contentที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยลักษณะวิดีโอลงพื้นที่ชวนคุยถึงความคิดเห็นของคนจริงๆ ว่าคิดอย่างไรกับการเมืองไทย แล้วนำเข้าสู่สถานการณ์จำลองเพื่อสะท้อนให้คนทั่วไปเห็นว่านี่แหละชีวิตของพวกเขา โดยไม่รู้มาก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องการเมือง ซึ่งผลตอบรับที่ได้กลับมานำพาความชื่นใจมาให้กับหน่วยงานผู้ผลิตไม่น้อย เพราะตัววิดีโอสามารถเข้าถึง Insight ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง อีกทั้งด้วยการเลือกช่องทางการเผยแพร่อย่าง Facebook และ Youtube ที่ผ่านการศึกษามาอย่างดีว่าตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ เห็นได้ว่าหลังจากที่ปล่อยวิดีโอออกมาเพียง 1 เดือน พบว่ามียอด View ใน Youtube อยู่ที่ 115,586 views ในส่วนของช่องทาง Facebook พบว่ายอดเข้าถึง (Reach) 199,456 คน และมียอด Engagement   ถึง 1,731 Engagements

โดยยอด Engagement  คือตัวชี้วัดสำคัญว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ดูแล้วเริ่มหันมาสนใจและกล้าที่จะแสดงความเห็นในเรื่องการเมือง ถือได้ว่าเกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต้น อันได้แก่การรับรู้ รับฟัง และติดตามข่าวสารการเมืองมากขึ้นนั่นเอง

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวให้ผู้คนหันมามีส่วนร่วมทางการเมือง และมีโอกาสที่จะเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มากขึ้น ทั้งการออกเสียง การบริจาคเงิน การตรวจสอบ และขั้นสูงสุดได้แก่การเข้าไปเป็นสมาชิกหรือตัวแทนทางการเมือง ที่สำคัญทุกความคิดเห็นที่ประชาชนได้แสดงออกมา กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน พร้อมมุ่งมั่นสร้างความรู้ ความตระหนัก และสร้างทัศนคติเชิงบวกทางการเมือง ซึ่งเป็นอีกหน้าที่สำคัญของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้อีกขั้นหนึ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook :  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  Website : www.ect.go.th

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

Facebook Page :  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
https://www.thairath.co.th/content/946068
https://www.thairath.co.th/content/311832
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000123231
https://www.thairath.co.th/content/1170885


  •  
  •  
  •  
  •  
  •