16 อุตสาหกรรม ที่มีสัดส่วนของผู้นำเป็นผู้หญิงมากที่สุด จากทั่วโลก

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนของผู้หญิงที่ขึ้นมารับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีในระดับ worldwide  โดยสำรวจและจัดอันดับจาก 16 อุตสาหกรรมหลักๆในโลก ได้แก่ การศึกษาและการบริการสังคม, สุขภาพ, การบริการ, อาหารและเครื่องดื่ม, บริการด้านการเงิน, บริการเฉพาะทาง, ด้านธุรกิจอื่นๆ, ค้าปลีก, การเกษตรป่าไม้และประมง, ไฟฟ้าและพลังงาน, เทคโนโลยีสะอาด, เทคโนโลยี, การผลิต, การขนส่ง, ก่อสร้างและอสังหาฯ และ อุตสหกรรมการขุดเจาะ

ThinkstockPhotos-187851583

 

ซึ่งในแต่ละอุตสากรรมก็มีสัดส่วนแตกต่างกันตามลำดับ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของ สาขาอาชีพด้านการศึกษาและการบริการสังคม กับ ด้านสุขภาพ มีอัตราการเติบโตของผู้หญิงที่ทำงานในตำแหน่งอาวุโสเท่ากันที่ 41%  แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีโอกาสก้าวหน้าในสาขาอาชีพ ด้านการศึกษา บริการสังคม และดูแลสุขภาพ มากที่สุด ซึ่งนับได้ว่าในทุกจำนวนผู้จัดการระดับซีเนียร์ 10 คน จะมีผู้หญิงดำรงตำแหน่งนี้อยู่ 4 คน อันดับลดหลั่นลงมาจะเป็นอุตสาหกรรมด้านการเงิน ซึ่งด้านอุตสาหกรรมค้าปลีกและธุรกิจมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกันที่ 22  ซึ่งแม้สัดส่วนของตัวเลขจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังคงมีหลายประเทศที่ยังคงมีวัฒนธรรมการยกย่องชายเป็นผู้นำไม่เว้นแม้ประเทศชั้นแนวหน้าของโลกอย่าง ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้

 

chartoftheday_4482_the_industries_with_the_most_female_managers_n

 

 

Source: Statista


  •  
  •  
  •  
  •  
  •