ทักษะ-ประสบการณ์ ของนักตลาดออนไลน์ แบบไหนที่นายจ้างต้องการ

  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-470431609-700

ว่าด้วยเรื่อง เงินเดือน-ทักษะ-ประสบการณ์ ของนักการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน ที่ต้องมีการเพิ่มเติมและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา Fractl จึงได้ทำการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ Indeed.com เว็บหางานระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2016 พร้อมเก็บคีย์เวิร์ดของคำว่า “Content Marketing” โดยได้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งสิ้น 3,335 ชุด เพื่อหาว่า ทักษะการทำงานแบบไหนต้องการ ระดับการศึกษา รวมถึงประสบการณ์การทำงาน

ทักษะ

จากผลสำรวจระบุว่า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้านเทคนิคต่างๆ 51% ตามมาด้วย ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะ 26% และด้านเทคนิค 23%

skills-fractl-190716

การศึกษา และประสบการณ์

นายจ้างส่วนใหญ่ต้องการคนทำงานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านประสบการณ์การทำงาน สำหรับเด็กจบใหม่แน่นอนว่าย่อมไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ส่วนในระดับจูเนียร์ ต้องมีประสบการณ์ทำงาน 0-4 ปี และในระดับอาวุโส 5-10 ปีขึ้นไป

experience-fractl-190716
Source


  • 5
  •  
  •  
  •  
  •