ความท้าทายของนักการตลาดต่อการใช้ Email Marketing ในปี 2016

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

GettyImages_518703367-highlight

หนึ่งในความท้าทายของนักการตลาดในปีนี้คือ การใช้ Email Marketing เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ จากรายงานล่าสุดของ Campaigner ซึ่งทำการสำรวจจากนักการตลาดจำนวน 506 คน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2015 ที่ผ่านมา พบว่า

ความท้าทายที่สุดสำหรับการใช้ Email Marketing ในปี 2016

• 24.3% บอกว่า รายได้จากการสมัครสมาชิกใหม่
• 31.4% บอกว่า การคลิกต่อมายังเว็บไซต์
• 25.7% บอกว่า การสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจ

คอนเทนต์แบบไหนที่จะนำไปรวมกับกลยุทธ์การผลิตคอนเทนต์

e-02

• 70.0% เลือก จดหมายข่าว
• 51% เลือก Informative tips
• 33% เลือก Infographic

และเมื่อให้นักการตลาดจัดลำดับความสำคัญของช่องทาง หรือเครื่องมือที่จะใช้ทำตลาด 33.8% บอกว่า Email Marketing สำคัญที่สุด ตามมาด้วย คอนเทนต์ 23.7% และ Social Media 13.4%

การวัดความสำเร็จของแคมเปญ หรือ Email Marketing

e-04

• 37.4% บอกว่า จำนวนการเปิดเมล
• 27.3% จำนวนรายได้ที่เกิดขึ้น
• 26% บอกว่า จำนวนการคลิกมายังเว็บไซต์

ขณะนี้คุณใช้ปุ่ม “Buy” หรือไม่ (เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Instagram ฯลฯ)

• 78.1% ไม่ใช้
• 21.9% ใช้

และถ้าใช้ รายได้ที่คาดหวัง 64% ของนักการตลาดบอกว่า ไม่ได้คาดหวัง

ในปีนี้คุณอยากเห็นทิศทางการทำตลาดของคุณพัฒนาไปในด้านใด ส่วนใหญ่จะบอกว่า ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ให้รองรับกับความต้องการของผู้บริโภค และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้ใช้

 

Source

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •