Facebook เว็บที่ Small Business เห็นประโยชน์มากสุด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ad-ology’s ทำสำรวจ “Small Business Marketing Forecast 2010” กับกลุ่ม Small Business ใน U.S. เกี่ยวกับสื่อ Social Media ที่แต่ละบริษัทสนใจ  เห็นประโยชน์ และจะเทงบโฆษณาให้ในปี 2010

ผลออกมานั้นเห็นได้ชัดว่า Facebook มาอันดับหนึ่ง  เพราะมีถึง 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า Facebook เป็นสื่อที่มีประโยชน์ และมี 10% เชื่อว่ามีประโยชน์มาก

ผลสรุปจากแบบสอบถาม ยังแสดงให้เห็นถึงลำดับของเว็บไซต์ Social Network ที่บริษัทมองเห็นถึงประโยชน์ ด้วยเช่นกัน

Source:  eMarketer, Ad-ology


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ
CLOSE
CLOSE