ฟอร์ด เผยสำรวจ คนไทยยังยิ้มได้ แม้ต้องเจอกับรถติดสุดๆ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

B

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เผยผลสำรวจมุมมองของผู้ใช้รถใช้ถนนจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในเรื่องต่างๆ อาทิ ความหงุดหงิดจากปัญหาการจราจรติดขัด ความเครียดจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้น ไปจนถึงทัศนคติด้านบวกเกี่ยวกับการสัญจรในชีวิตประจำวันที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวัน

แม้ทุกวันนี้เราจะใช้เวลาอยู่บนท้องถนนกันมากขึ้น ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่อารมณ์เสีย จากการสำรวจพบว่า ผู้ใช้รถใช้ถนนในไทย มีทัศนคติในเชิงบวกต่อวิถีการเดินทางในชีวิตประจำวัน โดย 46% ให้ความเห็นว่า การเดินทางของพวกเขาดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยอีก 31% ไม่พบความเปลี่ยนแปลงใดๆ ส่วนอีก 23% กล่าวว่า การสัญจรในไทยแย่ลง

เหตุผลที่คนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการเดินทาง

• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ถูกลง 30%
• หาที่จอดรถได้ง่ายขึ้น 19%
• การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมีความแออัดน้อยลงและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 19%
• การจราจรติดขัดน้อยลง 17%

ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนไม่ได้เห็นตรงกัน ยังมีอีก 22% เห็นว่า การสัญจรบนท้องถนนมีความแออัดและติดขัดมากยิ่งขึ้น และ 16% รู้สึกว่า พวกเขาหาที่จอดรถได้ยาก ในขณะที่อีก 10% เผยว่า การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะมีความแออัดมากยิ่งขึ้นและไม่สะดวกสบายเท่ากับในปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยครึ่งหนึ่ง ยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุมาจาก ราคาน้ำมัน (34%) ค่าโดยสารรถสาธารณะและค่าทางด่วนที่มีราคาสูงขึ้น (27%)

นอกจากนั้น การเลือกใช้รถแท็กซี่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเช่นกัน ผู้ตอบแบบสอบถาม 14% เลือกใช้บริการรถแท็กซี่ 11% เรียกแท็กซี่ผ่านแอพฯ และ 10% เวลาเดินทางจะแชร์ค่ารถกับคนอื่นๆ

SONY DSC

จอห์น ลาร์สัน ผู้อำนวยการฝ่ายแผนการสัญจรอัจฉริยะของฟอร์ด ประจำฟอร์ด เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ผู้คนทั่วทุกมุมโลกต่างเผชิญกับปัญหาการสัญจรที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ และผลสำรวจล่าสุดจากฟอร์ดได้สะท้อนทุกความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ความท้าทายเหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นสำคัญในการเดินหน้าแผนการสัญจรอัจฉริยะของฟอร์ด ซึ่งมีเป้าหมายที่จะร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั่วโลก พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่อย่างตรงจุดเพื่อความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่ประชากรทั่วโลก”

แผนการสัญจรอัจฉริยะ เป็นแผนงานของฟอร์ดที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการเชื่อมต่อสื่อสาร นวัตกรรมยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ การสร้างประสบการณ์ความพึงพอใจให้แก่ผู้ขับขี่ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล สิ่งเหล่านี้ครอบคลุมเทคโนโลยีอัจฉริยะทั้งหมดของฟอร์ด ตั้งแต่ระบบสั่งงานด้วยเสียงหรือซิงค์ (SYNC) ไปจนถึง 30 บททดสอบด้านการสัญจรทั่วโลกที่ได้เริ่มดำเนินการแล้ว เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกและหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนแปลงลักษณะและความต้องการด้านการสัญจรของผู้บริโภค

แผนการสัญจรอัจฉริยะของฟอร์ดช่วยเปลี่ยนแปลงวิถีการสัญจร

การดำเนินแผนการสัญจรอัจฉริยะของฟอร์ดขับเคลื่อนมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโลกของเรา ได้แก่ จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของชนชั้นกลาง ปัญหาทางด้านคุณภาพอากาศและสาธารณสุข และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการลำดับความสำคัญของผู้บริโภค

แผนการสัญจรอัจฉริยะของฟอร์ดนั้นรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้รับการติดตั้งแล้วในรถฟอร์ดทั่วโลก และการดำเนินงานในโครงการวิจัยระยะยาว อาทิ นวัตกรรมยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ ความยืดหยุ่นของการเป็นเจ้าของ และการแชร์รถ เทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่ และอื่นๆ อีกหลายโครงการ

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE