นักการตลาด จะค้นหา Influencer ที่เหมาะกับแคมเปญได้อย่างไร

  • 258
  •  
  •  
  •  
  •  

shutterstock_348650459-700

จากการเก็บข้อมูลของ Bloglovin ในประเด็นนักการตลาด กับการเลือกใช้ Influencer โดยเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจำนวน 100 คนในสหรัฐฯ พบว่า 59% ของผู้ตอบแบบสอบถาม จะติดต่อไปยัง Influencer ที่ต้องการโดยตรง เมื่อพวกเขาเห็นว่า Influencer นั้นๆ เหมาะสมกับแคมเปญ

findinfluencers-bloglovin-280617
โดยปัจจัยหลักในการเลือก Influencer จะดูจากคุณภาพของคอนเท้นต์ และจำนวนผู้ติดตาม

lookforinfluencers-bloglovin-280617
ทั้งนี้ นักการตลาดที่ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลในการเลือกใช้ Influencer ให้เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญการตลาดว่า ต้องการสร้างการรับรู้ ขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพิ่มยอดขาย และสร้างความแปลกใหม่ให้แบรนด์

whyinfluencers-bloglovin-280617

Source


  • 258
  •  
  •  
  •  
  •