อัปเดทพฤติกรรมคนใช้เมล เช็คเมลที่ไหน-เมื่อไร-อย่างไร

  • 73
  •  
  •  
  •  
  •  

shutterstock_618029423-700

จากการเก็บข้อมูลล่าสุดของ Adobe ที่สำรวจความคิดเห็นของชาวสหรัฐฯ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,007 คน พบว่า 44% ชาวสหรัฐฯ จะเช็คเมลสำหรับทำงานทุก 2-3 ชั่วโมง และเช็คขณะอยู่นอกออฟฟิส และ 51% เช็คเมลส่วนตัวทุก 2-3 ชั่วโมง ขณะอยู่นอกออฟฟิสเช่นกัน มีเพียง 20% เท่านั้นที่บอกว่าไม่เคยเช็คเมลที่ใช้ทำงาน เมื่ออยู่นอกเวลางาน และ 10% บอกว่า ไม่เคยเช็คเมลส่วนตัวขณะอยู่ที่ทำงาน

when-adobe-250917
นอกจากนี้ 74% ของคนที่ทำงานในออฟฟิส จะเช็คเมลสำหรับก่อนมาถึงที่ทำงาน ในขณะเดียวกัน 26% เช็คเมลตั้งแต่อยู่บนเตียงตอนเช้า, 37% เช็คเมลขณะเตรียม/ทานอาหารเช้า และ 11% เช็คเมลขณะเดินทาง

ในส่วนของกิจกรรมที่ทำระหว่างเช็คเมลไปด้วย 69% เช็คเมลตอนดูทีวี หรือดูภาพยนตร์, 54% เช็คเมลขณะอยู่บนเตียง และ 46% เช็คเมลตอนพักผ่อนในวันหยุด สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ คอมพิวเตอร์ยังเป็นอุปกรณ์หลักอยู่ เพราะส่วนใหญ่เช็คเมลในที่ทำงาน ทั้งนี้ คนทำงานออฟฟิส 59% ใช้สมาร์ทโฟนในการเช็คเมลส่วนตัว

where-adobe-250917

device-adobe-250917
Source


  • 73
  •  
  •  
  •  
  •