แพลตฟอร์ม-ช่องทางการตลาดไหน ที่ตอบโจทย์การทำตลาดมากที่สุด

  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-453741895-700

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย การทำโฆษณาผ่านโทรทัศน์ยังเป็นทางเลือกอันดับแรกๆ ของนักการตลาด แต่เมื่อ Social Media เริ่มเข้ามา การจัดลำดับความสำคัญของช่องทางการทำตลาดเริ่มเปลี่ยนไป จากการวิจัยล่าสุดของ Clutch และ R2i ที่ทำการเก็บข้อมูลจาก กลุ่มคนที่ทำงานด้านการตลาดหรือเกี่ยวข้อง ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2016 จำนวน 500 คน ที่มาจากองค์กรที่มีพนักงาน 500-1,000 คนหรือมากกว่านั้น

ช่องทางการทำตลาดที่ให้ความสำคัญในอีก 6-12 เดือนข้างหน้า

1 topchannels-clutch-170816

• 22% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า โทรทัศน์
• 16% เลือก Social Media
• 12% เลือกเว็บไซต์

ความคาดหวัง และกลยุทธ์

2 priorities-clutch-170816

• 34% ต้องการสร้างการรับรู้ของแบรนด์
• 32% ต้องการรักษาฐานลูกค้า สร้างความจงรักภักดี

ช่องทางการตลาด

3 channels-clutch-170816

• 84% ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้เว็บไซต์
• 78% ใช้ Social Media
• 65% ใช้สื่อสิ่งพิมพ์
• 60% ใช้อีเมล

เมื่อแบ่งนักการตลาดแบบ B2C และ B2B

นักการตลาดแบบ B2C จะเลือกใช้สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุมากกว่านักการตลาดแบบ B2B

4 b2bb2c-clutch-170816

 

Source


  • 11
  •  
  •  
  •  
  •