เผย 73% ของคนไทย ชอบชำระค่าโดยสารแท็กซี่ ด้วยเงินสดมากกว่า

  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  

มาสเตอร์การ์ด เผยพฤติกรรมการใช้จ่ายค่าโดยสารรถแท็กซี่ของคนไทย พบว่า 85% ยังคงใช้เงินสดเป็นวิธีการชำระค่าโดยสารรถแท็กซี่ และ 73% ชอบชำระค่าโดยสารด้วยเงินสด

ทั้งนี้ ผลการสำรวจดังกล่าว เก็บข้อมูลในครึ่งหลังของปี 2559 โดยทำการสำรวจตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีออนไลน์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 415 คน อายุระหว่าง 18-64 ปี เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 5 ปีและมีบัญชีธนาคารในประเทศไทย

จาก Infographic ที่อยู่ด้านล่างจะเห็นว่า สาเหตุหลักที่ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ในประเทศไทยยังเลือกที่จะชำระค่าโดยสารด้วยเงินสด เนื่องจาก ความไม่ไว้วางใจในความปลอดภัยของการชำระเงินผ่านบัตร 65% ในขณะที่อีก 22% มองว่าการชำระเงินด้วยเงินสดเป็นวิธีที่สะดวกกว่า

MasterIntelligence H2 2016_Taxi Fare Infographic_TH-page-001-700

ผู้โดยสารรถแท็กซี่ในประเทศไทยเพียง 15% เท่านั้นที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรพรีเพด และเพียง 27% ของผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชอบการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด เมื่อถูกถามถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการชำระค่าโดยสารรถแท็กซี่แบบไม่ใช้เงินสดนั้น 76% เห็นด้วยว่า การชำระค่าโดยสารแบบไม่ใช้เงินสด ทำให้ผู้บริโภคสามารถติดตามรายการใช้จ่ายของพวกเขาได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม 73% ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าพวกเขามีความเป็นไปได้ที่จะชำระค่าโดยสารรถแท็กซี่แบบไม่ใช้เงินสดบ่อยกว่าปัจจุบัน


  • 86
  •  
  •  
  •  
  •