ทัศนะ-พฤติกรรมที่แตกต่างกันระหว่าง Millennials vs Baby Boomers

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อผู้บริโภคไม่ได้มีแค่คนกลุ่มเดียว แบรนด์ก็ไม่สามารถทำตลาดแบบหว่านได้ ต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มนั้นๆ เพื่อให้เข้าถึงได้มากที่สุด ในเวลานี้กลุ่มที่ไม่พูดถึงไม่ได้ “กลุ่ม Millennials” ที่คาดว่าจะเป็นอนาคตของทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นกลุ่มที่ทุกแบรนด์ให้ความสำคัญ และต้องซื้อใจให้ได้

Nielsen Global เผยผลสำรวจเกี่ยวกับทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่ม Millennials (อายุ 21-34 ปี) และ Baby Boomers (อายุ 50-64 ปี) จำนวน 30,000 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปี 2016 พบว่า กลุ่ม Millennials มีพฤติกรรมแบบมัลติทาสกิ้ง หรือการทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆ กันในขณะดูวิดีโอ มากกว่ากลุ่ม Baby Boomers

นอกจากนี้ กลุ่ม Millennials ยังเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ชอบใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์, ชอบแบรนด์ที่มีเรื่องราว, เข้าถึงโลกออนไลน์ทุกที่ทุกเวลา และพร้อมที่ลองแพลตฟอร์มใหม่ๆ อีกด้วย

millenial-mindset-infographic-highlight-700

Source

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •