สำรวจมารยาท ใช้ smartphone

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  

 

 ยิ่งสมาร์ทโฟนแพร่หลายเร้วเท่าไหร่ ก็ยิ่งรุกล้ำเข้าไปในชีวิตผู้คนมากขึ้น ไม่ใช่แค่คนที่ใช้ แต่มีผลไปถึงคนรอบข้างที่ไม่ได้ใช้หรือแม้อต่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ได้รับผลกระทบ ผลข้างเคียงด้วย

  มารยาทในการใช้สมาร์ทโฟนนั้น เป็นสิ่งที่ไม่มีใครบัญญัติไว้อย่างเป็นทางการ และแต่ละคนก็มีมุมมองขอบเขตมากน้อยต่างกันไปตามแต่ช่วงวัยและไลฟ์สไตล์

  จากการสำรวจวิจัยพฤติกรรมผู้ใช้ smartphone 100 คนหลากหลายเพศและวัย โดย  eBay Deals พบข้อมูลหลายอย่างที่น่าสนใจ นำเสนอไว้เป็น infographic เช่น…

 smartphone1

ระหว่างที่คุยกับคู่สนทนาต่อหน้ากันอยู่นั้น มี 27% ที่จะรับสายโทรเข้าทันที  แต่อีกมากถึง 73% จะไม่รับและคุยกับคู่สนทนาต่อหน้าให้เรียบร้อยก่อน

 

smartphone2

 

smartphone3

 ในที่ทำงานนั้น มากกว่าครึ่ง หรือ 54 % ไม่ยอมรับการคุยเรื่องส่วนตัวในที่ทำงานเวลางาน และมากกว่านั้นคือ 73 % ไม่ยอมรับการเล่นเกมมือถือ(หรือแทบเล็ต)ในที่ทำงาน และมากถึง 80 % ไม่ยอทรับการเปิด ringer เสียงเรียกเข้าในเวลางาน

 

smartphone4

 

 

smartphone5

 ในการขับรถ ส่วนใหญ่กว่า 70% ยอมรับการใช้หูฟังไร้สายคุยโทรระหว่างขับรถ และ 85 % รับได้ที่ผู้โดยสารรถจะคุยโทรไปด้วย

 

smartphone6

 ระหว่างการเดทนั้นไม่ควรจะหยิบสมาร์ทโฟนมาใช้เลย  เพราะมีมากถึง 73% ที่รับไม่ได้กับการกระทำนี้

 

smartphone7

  ส่วนการ chat หรือรับส่ง sms ซึ่งเรียกรวมๆว่า texting นั้น ก็ไม่ควรทำระหว่างคุยต่อหน้ากับใครเช่นกัน เพราะมีถึง 74% ที่ไม่ยอมรับ  แต่ถ้ากำลังเข้าคิวรอจ่ายเงินหรือรับบริการต่างๆจะทำก็พอได้เพราะมีผู้รับได้มากกว่าครึ่ง

  

source : mashable.com

 

 


  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
สมคิด เอนกทวีผล
Ginhub.com , Freelance Social Media Consultant , Writer @ MarketingOops, Writer @ E Commerce Magazine, Ex-journalist from Positioning Magazine