103.58.148.118

Research

Ξ Leave a comment

อะไรคือเป้าหมายในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ในปี 2017

posted by  434 views

SME or Small and medium-sized enterprises

อะไรคือความคาดหวังและเป้าหมายสูงสุดของผู้ประกอบการขนาดเล็ก-กลาง สำหรับการทำธุรกิจในปี 2017 จากการสำรวจของ GetApp ที่ได้เก็บข้อมูลจากเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง จำนวน 500 คนในสหรัฐฯ (ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 25-54 ปี) พบว่า สิ่งที่พวกเขาคาดหวังมากที่สุดในปี 2017 คือ การให้ความสำคัญกับการสร้างฐานลูกค้าใหม่ และรักษากลุ่มลูกค้าเดิม (57.5%) ตามมาด้วยการลดค่าใช้จ่าย และต้นทุนต่างๆ (12.6%)

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการพัฒนาพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์, เรียกเก็บเงินลูกค้าให้เร็วขึ้น, พัฒนาขึ้นตอนการติดตามการทำงาน และการลดเวลาที่ไม่จำเป็น

toppriorities-getapp-221216

Source

ติดตาม MarketingOops!
Marketing Oops! มี LINE แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวดิจิทัลแบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @marketingoops

Contributor

ประสบการณ์อาจไม่โชกโชน แต่ก็ยึดคติที่ว่า "อะไรที่คิดว่ายาก ถ้าไม่เสียเวลา ก็ลองใช้เวลากับมันดู" ถ้าพร้อมจะเรียนรู้เรื่อง Digital Marketing หรือการทำธุรกิจในโลกออนไลน์ มาค้นหาคำตอบไปด้วยกันด้วยกันนะคะ

User Name: Fayossy

FB Comments

Related Posts

Leave a Reply


7 + eight =

Recent Posts

Facebook