อะไรคือเป้าหมายในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ในปี 2017

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  

SME or Small and medium-sized enterprises

อะไรคือความคาดหวังและเป้าหมายสูงสุดของผู้ประกอบการขนาดเล็ก-กลาง สำหรับการทำธุรกิจในปี 2017 จากการสำรวจของ GetApp ที่ได้เก็บข้อมูลจากเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง จำนวน 500 คนในสหรัฐฯ (ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 25-54 ปี) พบว่า สิ่งที่พวกเขาคาดหวังมากที่สุดในปี 2017 คือ การให้ความสำคัญกับการสร้างฐานลูกค้าใหม่ และรักษากลุ่มลูกค้าเดิม (57.5%) ตามมาด้วยการลดค่าใช้จ่าย และต้นทุนต่างๆ (12.6%)

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการพัฒนาพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์, เรียกเก็บเงินลูกค้าให้เร็วขึ้น, พัฒนาขึ้นตอนการติดตามการทำงาน และการลดเวลาที่ไม่จำเป็น

toppriorities-getapp-221216

Source


  • 6
  •  
  •  
  •  
  •