เช็ค Technology Trends 2022 จากศูนย์วิจัยเทเลนอร์ กับแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งเทคโนโลยี – โซเชียล – องค์กร

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Telenor 5 tech trends in 2022

จากการวิจัยของ ศูนย์วิจัยเทเลนอร์ ซึ่งมุ่งเน้นประเด็น Next Generation Networks, 5G, AI รวมถึงแนวโน้มของลูกค้าและการแข่งขัน โดยได้รวบรวมและวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญเพื่อนำเสนอเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่ละปี ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 7 ที่ ศูนย์วิจัยเทเลนอร์ เปิดเผยเทรนด์เทคโนโลยีที่จะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญของโลกผ่าน Telenor Research Technology Trends 2022 ท่ามกลางการให้ความสำคัญต่อประเด็นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยปีนี้ ศูนย์วิจัยเทเลนอร์ได้คาดการณ์ถึง 5 เทรนด์ที่น่าสนใจ ซึ่ง คุณบียอน ทาล แซนเบิร์ก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทเลนอร์ สรุปเอาไว้ ได้แก่

 

Green Clouds ความสำคัญกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลทำให้เกิดการรับส่งข้อมูลในปริมาณมหาศาล รวมถึงการใช้ดาต้าผ่านมือถือก็เติบโตขึ้นอย่างมากทั่วโลก ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องใช้พลังงานและด้าต้าเซ็นเตอร์ปริมาณมหาศาลเช่นกัน โดยพลังงานจากส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนถึง 1% ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งโลก

โดยศูนย์วิจัยเทเลนอร์คาดว่า การมาของเครือข่าย 5G จะสามารถนำเทคโนโลยี Edge Computing ไปประยุกต์ใช้กับดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อทำให้การประมวลผลรวดเร็วขึ้นและช่วยให้ใช้พลังงานน้อยลง เนื่องจาก Edge Computing สามารถทำให้การประมวลผลการสื่อสารแบบเดิมจากระบบคลาวด์กลางสามารถเปลี่ยนไปสู่ Edge data center ดาต้าเซ็นเตอร์ย่อย จึงทำให้สามารถเลือกใช้พลังงานได้หลากหลายขึ้น เช่น พลังงานลม พลังงานความร้อนส่วนเกิน เป็นต้น

 

Micro-degree กับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

ต่อยอดจากประเด็น Upskill Reskill องค์กรล้วนต้องการให้พนักงานมีทักษะใหม่ ๆ รวมถึงการปรับตัวและเรียนรู้ในประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สอดคล้องกับแนวโน้มของธุรกิจระดับโลก ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรออนไลน์เพิ่มขึ้น ได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งคอร์สระยะสั้นและมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ซึ่งเริ่มมีหลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับปริญญาเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น Micro-degree จึงกลายเป็นเทรนด์ในการดึงดูดผู้คนที่มีทักษะเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

โดยศูนย์วิจัยเทเลนอร์คาดว่า หลักสูตรหรือความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในคอร์สเรียนออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Coursera, LinkedIn Learning, Udacity และ Khan Academy หรือแม้แต่ UNESCO ซึ่งมีการพัฒนาและนำเสนอหลักสูตรดังกล่าวบนออนไลน์แล้ว

Telenor_TechTrend_2022-info

Optimise everything ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สวนทางการใช้พลังงาน

ปัจจุบัน จำนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีมากกว่าจำนวนประชากรโลกถึง 4 เท่า และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต จากประโยชน์และโซลูชันที่เอื้อให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้เรียกร้องให้ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพเชิงพลังงานมากขึ้น ดังนั้น เราจึงได้เห็นการพัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลดใช้พลังงาน เช่น การพัฒนาชิปเซ็ต ชิ้นส่วนสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์

โดยศูนย์วิจัยเทเลนอร์คาดว่า การพัฒนาดังกล่าวจะเกิดขึ้นในตลาดคอมพิวเตอร์เป็นตลาดแรก ๆ โดยจะก่อให้เกิดผลดีทั้งในแง่การใช้พลังงานและความทนทานของแบตเตอรี่ ซึ่งแนวโน้มของผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

การเริ่มต้นของ Greenfluencer

ต่อไปนี้เทรนด์ Influencer จะไม่ใช่แค่เรื่องความบันเทิงอย่างเดียว แต่ Influencer กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมโดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็น Greenfluencer ที่จะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ขณะที่ Influencer ด้านอื่น ๆ ก็จะเริ่มพัฒนาคอนเทนต์แนวรักษ์โลกมากขึ้นเช่นกัน

โดยศูนย์วิจัยเทเลนอร์คาดว่า ในปี 2022 จะเกิดแรงขับเคลื่อนสังคมผ่านโซเชียลมีเดียชัดเจนขึ้น ซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย สร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

Lost Generation องค์กรอย่าลืมเอาใจใส่พนักงาน

แม้ช่วงที่ผ่านมา เราจะต้องปรับตัวใช้ชีวิตแบบใหม่อย่าง Work from home แต่มีผลวิจัยระบุว่าแนวทางดังกล่าวไม่ได้ส่งผลดีต่อทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ขององค์กรหรือ Lost Generation ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่เผชิญกับความยากลำบากในการทำความรู้จักเพื่อนร่วมงาน สร้างเครือข่าย ทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมองค์กร เพราะแม้จะมีช่องทางออนไลน์ให้สื่อสารแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจไม่ได้ตอบโจทย์ดีนัก จนอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์ Great Resignation (ลาออกระลอกใหญ่) กลายเป็นความท้าทายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และขององค์กรเอง เนื่องจากหลาย ๆ องค์กรไม่ได้เตรียมความพร้อมในส่วนนี้

โดยศูนย์วิจัยเทเลนอร์คาดว่า องค์กรควรดำเนินการ 3 เรื่องเพื่อให้กลุ่ม Lost Generation สามารถเปลี่ยนผ่านอนาคตของการทำงาน คือ จัดกิจกรรมให้ทุกคนในองค์กรสามารถพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนกัน, กำหนดหน้าที่ของหัวหน้างานให้เป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำแก่พวกเขา และ ชื่นชมพนักงานเหล่านี้อย่างเปิดเผยและมอบโอกาสให้พวกเขาได้บอกเล่าความรู้สึกของตนเองด้วย


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน
CLOSE
CLOSE