เต็ดตรา แพ้ค เผยผลสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับ การเลือกซื้อเครื่องดื่มของผู้บริโภค

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

R

เต็ดตรา แพ้ค บริษัทผู้นำของโลกในด้านกระบวนการผลิตและบรรจุอาหาร เผยผลสำรวจที่จัดทำขึ้นในปีนี้ว่า ความนิยมต่อผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มผู้บริโภค 2 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าในปัจจุบัน ตอบว่า ตนเองเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม แม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะมีราคาที่สูงกว่า นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มผู้บริโภคในสัดส่วนที่เท่ากันเลือกที่จะไม่ซื้อแบรนด์สินค้าบางแบรนด์หรือบางผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จากการทำการสำรวจใน 12 ประเทศ พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของผู้บริโภค โดยปัจจัยนี้มีผลต่อกลุ่มประเทศตลาดกำลังพัฒนา เช่น จีน ตุรกี บราซิล และอินเดีย มากกว่าในกลุ่มที่พัฒนาแล้ว เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา หรือ ญี่ปุ่น ซึ่งกว่า 60% ของผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามในประเทศจีน อินเดีย และตุรกี ระบุว่า จะมองหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ตนซื้ออยู่เสมอ ในขณะที่มีเพียง 25% ของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร อเมริกา และญี่ปุ่น เท่านั้น ที่อ่านข้อมูลดังกล่าว

นอกจากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคแล้ว ยังได้มีการสำรวจกลุ่มผู้ผลิตอาหารควบคู่กันไปด้วย ซึ่งผลการสำรวจ พบว่า ผู้ผลิตอาหารส่วนใหญ่ ได้นำเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยผู้ผลิตมากกว่า 50% พยายามมุ่งเน้นการเลือกใช้วัสดุที่ได้จากแหล่งผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายบริษัทที่เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกใช้วัสดุที่เป็นทรัพยากรทดแทนได้ ซึ่งนับเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง

20110831 Tetra Pak, Global Environment

มร. มาริโอ อเบรอ รองประธานบริหารด้านสิ่งแวดล้อมของเต็ดตรา แพ้ค กล่าวว่า“เนื่องจากปัจจุบัน ผู้บริโภคคาดหวังให้บริษัทต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความใส่ใจในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตนกำลังตัดสินใจซื้อ เต็ดตรา แพ้ค จึงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือลูกค้าของเราให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคได้” โดยเริ่มตั้งแต่ การจัดหาวัสดุในการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ ปรับปรุงระบบการประหยัดพลังงานในการบรรจุผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้วัสดุ ที่เป็นทรัพยากรทดแทนได้ในสัดส่วนที่มากขึ้นและสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ง่ายขึ้น ตลอดจนการให้บริการผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพื่อให้สามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการผลิตได้ด้วยการใส่ใจตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นผู้ส่งมอบ”

อ่านผลการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของเต็ดตรา แพ้ค ปี พ.ศ. 2558 ได้เพิ่มเติมที่นี่


  •  
  •  
  •  
  •  
  •