TOP 10 แบรนด์เสื้อผ้าทั่วโลก ปี 2015

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

10 อันดับแบรนด์เสื้อผ้าที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในปี 2015 จากมูลค่าแบรนด์ในตลาดสิ่งทอทั่วโลกที่มีมูลค่ารวม 5.64  พันล้านเหรียญสหรัฐแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่เศรษฐกิจชะลอตัวกันแทบทุกประเทศในโลก แต่อุตสาหกรรมสิ่งทอกลับเติบโตขึ้นในอัตราที่ไม่มีอะไรน่าห่วง ซึ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอถือเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในแง่ของ การค้า การจ้างงาน การลงทุน ต่อหลายๆประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอค่อนข้างจะมี product life cycles สั้นๆ มีความหลากหลายอย่างมาก และเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปตามความต้องการของผู้บริโภค นับเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการขับเคี่ยว และน่าจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียว

top10 apparel value


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •